Navýšení příspěvku na bydlení, Průměrný byt v Česku má i s kuchyní 3,9 obytných místností, Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti od 60 do 79 m2, Bytová družstva o svůj nárok na převod obecních bytů z majetku samospráv nepřijdou, stát jim také odpustí daň z převodu

Převody obecního majetku na bytová družstva či nájemce lze podle resortů vnitra, financí a místního rozvoje vyřešit v rámci současných platných právních norem.

Problematika převodů se týká bydlení, které v letech 1997 až 2007 vybudovaly samosprávy za pomoci dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. K usnadnění převodů by mělo přispět i osvobození od daně z příjmu. V současné době města a obce, které v minulosti využily dotace ze státního rozpočtu na výstavbu bydlení, naráží na svůj smluvní závazek, kdy 20 let po kolaudaci bytů mají převést svůj podíl bezúplatně na bytová družstva. V některých případech však smlouvy mohou být z rozhodnutí soudu neplatné.

Pokud existuje platná smlouva mezi samosprávou a bytovým družstvem či nájemcem, je dle resortů žádoucí, aby k převodu došlo. V případě, že by se smlouva prokázala jako neplatná např. z důvodu porušení zákona o obcích, musí se sjednat nová smlouva o budoucím převodu domu či bytového domu. K přesnému postupu obcí a měst vydávají resorty společné metodické stanovisko.

Družstevníci by tak o svůj nárok na převod bytů neměli přijít. Je však nutné převody uskutečnit v zákonných mantinelech, které by vyloučily jakékoli případné zpochybňování v budoucnu. Obce a města musí s majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, účelně a hospodárně.

Odstranění daňové překážky

Ke zjednodušení převodů bytových jednotek by mělo přispět osvobození bytových družstev od daně z příjmu z bezúplatných převodů spoluvlastnických podílů z majetku obce. Odpuštění by platilo i zpětně.

„Nyní při převodu majetkových podílů měst a obcí může bytovým družstvům vzniknout značná daňová povinnost daně z příjmu. Vzhledem k aktuálním tržním cenám nemovitostí se může jednat až o statisíce na bytovou jednotku. Částka tak může převýšit hodnotu v minulosti poskytnuté dotace. Chci tak podpořit původní myšlenku tohoto dotačního projektu v podobě podpory dostupnosti bydlení,“ zdůvodňuje plánovaný krok ministryně financí Alena Schillerová.
Ministerstvo financí v současnosti na požadované právní úpravě pracuje a předpokládá její předložení v nejbližší době. V případě, že družstvům na základě doposud platné legislativy vznikne z výše uvedené transakce daňová povinnost, mohou při splnění zákonných podmínek využít institutu posečkání daně.

 Více informací a stanovisko naleznete zde.

Zdroj: MMR

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře