5G sítě, Ministerstvo pro míChytrá města 2021,Jaké možnosti nabízí sítě nových generací českým městům ,Smart Cities
IV. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2020 ocenil přihlášené projekty a řešení v 7 kategoriích, ocenil osobnosti z veřejného a soukromého sektoru a zvláštní cenu poroty mimo soutěžní kategorie obdrželo 5 projektů.Soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2020 pořádaná Smart City Innovations Institut, z.ú. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Svazu měst a obcí České je zaměřená na inovace tzv. Chytrých obcí, měst a krajů.  V letošním roce proběhl její již čtvrtý ročník.

Celý letošní rok byl poznamenán pandemií COVID19 a souvisejícími opatření. Oblast Smart City ale v průběhu pandemie spíše vzkvétala, protože města a obce nejen po celé České republice, ale i po celém světě začaly hojně využívat chytrá řešení. V Singapuru se pohyboval robotický pes, ve Španělku se prováděla dezinfekce prostranství pomocí dronů a mnohá chytrá řešení se uplatnila i u nás v České republice, ať už bezkontaktní dezinfekční stojany s monitorováním tělesné teploty, chytrá karanténa nebo zlepšení dostupnosti lékařské péče díky chytrým technologiím. O širokém uplatnění nových chytrých řešení nás informovala média snad každý den. Koncept Smart Cities se tak ukázal jako velmi účinný nástroj právě v boji proti pandemii COVID19.

Do letošního IV. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA přihlásilo přes 180 projektů a konkurence byla obrovská, a to nejen vzhledem ke kvantitě, ale především kvalitě.

Odborná porota sestávající se z více než třiceti členů měla letos snad nejtěžší rozhodování ze všech proběhnuvších ročníků. Při dvoukolovém hodnocení posuzovala Odborná porota, do jaké míry přihlášená řešení a projekty splňují 4 pilíře SMART CITY, kterými jsou Proveditelnost, Udržitelnost, Úspora, Informovanost neboli otevřenost dat a zapojení veřejnosti. U mnohých projektů provedla Odborná porota také dálkové online hodnocení v místě realizace projektu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Ocenění byla udělena v kategoriích Idea, Model, Projekt pro region, Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, Projekt pro město od 10 do 50 tisíc obyvatel, Projekt pro město od 50 do 200 tisíc obyvatel, Projekt pro měst nad 200 tisíc obyvatel a také byly oceněny osobnosti z veřejného a soukromého sektoru.

A teď krátce k jednotlivým oceněným v rámci soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2020.

Ocenění v kategorii Osobnost pro soukromý sektor 2020 a současně Cenu ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové získala Ing. Rut Bízková, zakladatelka, předsedkyně správní rady ISFOR za zpracování implementační strategie SMART ČESKO, za přínos vzdělávání a působení ve prospěch kvality národního ekosystému chytrých měst a regionů. Rovněž za aplikační přínos a rozvoj enviromentální agendy a poznatků Společnosti 4.0.

Ocenění v kategorii Osobnost pro veřejný sektor 2020 a současně Cenu ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové získala Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svaz měst a obcí ČR, za osobní podíl na etablování projektu Strategického rámce Smart City v České republice, propagaci ekosystému chytrého města a obce na půdě Svazu měst a obcí ČR a oborových platforem.

Na další ocenění ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové byli v kategorii Model Smart City/ Smart Region jako finalisté nominováni společnost AXIANS redtoo s.r.o. za model Axiom – smart integrační platforma a město Blatná za model Koncepce „Blatná – moderní a chytré město“. Vítězem této prestižní kategorie se stalo město Blatná.

Velmi prestižním oceněním je tradičně kategorie IDEA Smart City, tedy projektový záměr. Svět patří vizionářům a téma inteligentních měst nabízí mnoho vizí i v České republice. Mezi dva finalisty a zároveň vizionáře patří v této kategorii Židlochovice za Koncepční řešení zástavby chytré čtvrti a Liberecký kraj za Akční plán koncepce chytřejší kraj pro Liberecký kraj. Ocenění v kategorii IDEA Smart City se stává Liberecký kraj za Akční plán koncepce chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

V kategorii Projekt pro region byla nominována dvě zajímavá řešení, a to řešení přihlašovatele Jihočeský kraj, kterým je projekt Smart Region Jižní Čechy a strategie přihlašovatele Moravskoslezský kraj s názvem „Jdeme na to chytře“, která je právě reakcí na pandemii spojenou s onemocněním COVID19. Vítězem této kategorie se stal projekt Smart Region Jižní Čechy přihlašovatele Jihočeský kraj.

Další oceněnou kategorií je Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, kde se mezi finálovou dvojici probojovalo město Nový Bydžov s projektem Systém MESOH/Odpadové hospodářství a dále město Milevsko spolu se svou organizační složkou Živé Milevsko za projekt Strategie rozvoje dopravy a veřejného sektoru. Vítězem této kategorie se stal projekt Strategie rozvoje dopravy a veřejného sektoru města Milevska.

V kategorii Projekt pro město od 10 do 50 tisíc obyvatel se prvním finalistou stala dvojice společnost ČEZ ESCO, a.s. a společnost ENESA a.s. za společný EPC projekt pro objekty ČVUT a druhým finalistou se stal projekt Senior Taxi Jeseník přihlašovatele města Jeseník. Cenu v kategorii Projekt pro město do 10 do 50 tisíc obdržel EPC projekt pro objekty ČVUT přihlašovatelů ČEZ ESCO, a.s. a ENESA a.s.

Finalisty kategorie Projekt pro město od 50 do 200 tisíc obyvatel se stali PXE Power Exchange Central Europe za projekt Digitální platformy odběrných míst energie a dále Statutární město Kladno za svůj projekt Platforma INVIPO – SMART KLADNO, který se nakonec stal také vítězem této kategorie.

Poslední hodnocenou kategorií byl Projekt pro město nad 200 tisíc obyvatel a jeho finalisty se staly projekt „Citymove“ – multimodální aplikace pro navigaci městem přihlašovatele ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. a dále projekt PID LÍTAČKA Praha přihlašovatele Středočeský kraj. Vítězem této kategorie se stal projekt „Citymove“ – multimodální aplikace pro navigaci městem přihlašovatele ŠKODA AUTO DigoLab s.r.o.

S ohledem na kvalitu přihlášených projektů a řešení se Odborná porota rozhodla letos udělit ocenění mimo soutěžní kategorie a ocenila 5 přihlášených řešení a projektů Zvláštní cenou Odborné poroty za přínos v dané oblasti.

Zvláštní cenu Odborné poroty za opatření pro boj s pandemií COVID19 získal projekt H-Check II Rozšíření stanice pro bezkontaktní dezinfekci přihlašovatele HESTEGO, a.s., na němž porota ocenila zejména snahu přihlašovatele o rozšiřování a zesilování stávajících opatření pro boj s pandemií COVID19.

Další zvláštní cena byla udělena Odbornou porotou společnosti AXIANS redtoo s.r.o. za její projekt Axiom smart integrační platforma. Odborná porota ocenila zejména přínos pro oblast integrace technologií, který tato univerzální, modulární a otevřená platforma pro integraci stávajících technologií měst a krajů, smart systému a IoT prvků přináší.

Projekty je ale nutné především realizovat, aby mohly být užívány jejich koncovými uživateli, a právě proto Odborná porota ocenila zvláštní cenou za přínos pro úspěšnou realizaci projektů participativního rozpočtu „Dáme na Vás“, který podporuje participaci a občanskou iniciativu, která je právě nutnou podmínkou rozvoje konceptu Smart Cities.

Za přínos v oblasti komunikace mezi obcí a občany udělila v letošním ročníku odborná porota zvláštní cenu společnosti Politinn a.s. za projekt Platformy pro komunikaci mezi obcí a občany, protože právě informovanost, otevřenost dat a zapojení veřejnosti je jedním z pilířů Smart Cities.

Zvláštní cena Odborné poroty nebyla v letošním ročníku udělována pouze za projekty, ale ze strany Odborné poroty byla oceněna rovněž iniciativa #SKODAAUTOpomaha, a to za podporu a pomoc občanům v průběhu pandemie COVID19. V rámci této iniciativy obdrželo zápůjčku automobilů více než 89 organizací z celé České republiky, které využily více než 200 vozů ŠKODA AUTO. Tato auta rozvezla více než 40.000 jídel a doručila přes 400.000 respirátorů a soušek těm, které je nejvíce potřebovali a současně umožnili všem zdravotníkům, aby používali sdílené elektrické skútry BeRider zcela zdarma a mohli tak snáze dostat ke svým pacientům.

Soutěž Chytrá města pro budoucnost probíhá za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst. Městům poskytuje metodickou podporu, přehled v oblasti financování, prostor pro sdílení dobré praxe v rámci českých i zahraničních zkušeností, pořádá odborné semináře a podporuje osvětu a odbornou iniciativu ze strany dalších aktérů.

Předáním ocenění letošní IV. ročník soutěže skončil a před námi stojí výzva pro další, tentokrát již V. ročník. Věříme, že zůstanete soutěži věrni svou podporou, hledáním a uplatněním nových řešení, nástrojů a služeb Chytrým obcím, městům a krajů i v roce příštím a že se přihlášená řešení stanou příkladem dobré praxe pro ostatní.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře