Ústavní soud, Vsetín se obrátil na Ústavní soud. Jde o kauzu vystěhování Romů
Pracoviště ÚZSVM v Ostravě uspělo v soudním sporu s právním nástupcem církevního subjektu Řádu německých rytířů, v němž jednalo za Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj. Žaloba byla zamítnuta a zaměstnanci Katastrální pracoviště v Bruntále mohou i nadále vykonávat svou práci na stejném místě, neboť budova i nadále zůstává majetkem státu.

Žalující strana (Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě) se domáhala vydání jiných než zemědělských nemovitostí, a to konkrétně jednotky v budově včetně podílu na společných částech domu a pozemku v Bruntále. Právní předchůdce žalující strany, kterým je Řád německých rytířů, byl jako původní vlastník těchto nemovitostí zapsán v Zemských deskách opavských a žalující strana se proto považovala za oprávněnou osobu.

Okresní soud v Bruntále dospěl k závěru, že žalující strana neutrpěla majetkovou křivdu v rozhodném období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, neboť v té době již nebyla vlastníkem sporných nemovitostí, a proto není oprávněnou osobou.  Vlastnické právo k nemovitostem pozbyl již právní předchůdce žalující strany, a to právními úkony v době německé okupace. Po jejím skončení nebyl vklad vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch právního předchůdce žalující strany v pozemkové knize proveden. Krajský soud v Ostravě rozhodnutí okresního soudu potvrdil.  

Zdroj: ÚZSVM

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře