Cestovní ruch: Návštěvnost nedosáhla předcovidových výsledků, online zpravodajství
Cestovní ruch – Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 42,7 % a počet přenocování vzrostl o 32,9 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů. Za celý rok 2022 hromadná ubytovací zařízení vykázala zvýšení počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 19,5 milionu a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 50,6 milionu nocí. Loňská návštěvnost ale stále nedosáhla předcovidových výsledků z roku 2019.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí roku 2022 dosáhl 10,3 milionu nocí, což představovalo třetinové zvýšení oproti stejnému období roku 2021. V absolutním vyjádření došlo k nárůstu o 2,5 milionu nocí. Počet přenocování domácích hostů se zvýšil o 5,9 %. U zahraniční klientely dosáhlo meziroční zvýšení počtu přenocování 83,1 %. Cizinci strávili v hromadných ubytovacích zařízeních o 2,2 milionu nocí více než před rokem.

„Ve 4. čtvrtletí se ve sledovaných zařízeních ubytovalo 4,3 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 1,3 milionu příjezdů,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

V relativním vyjádření to znamenalo meziroční nárůst o 42,7 %. Domácích hostů se celkem ubytovalo 2,3 miliony, o 16,2 % více než na konci roku 2021. Příjezdy zahraničních hostů se zvýšily takřka dvojnásobně (o 93,7 %) na 2 miliony návštěv.

„Návštěvnost ubytovacích zařízení se na konci loňského roku zvyšovala ve všech krajích republiky. Výjimku tvořil jen Karlovarský kraj, kde došlo k poklesu příjezdů rezidentů o 3,3 % a počet přenocování domácí klientely se tam snížil téměř o 12 %,“ sdělil Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se ve 4. čtvrtletí nejvíce ubytovalo z Německa. Němci tvořili čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (513 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zdvojnásobil. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (193 tisíc) s meziročním zvýšením o 90,4 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (125 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 85,3 %). Z mimoevropských zemí byli v ubytovacích zařízeních nejvíce zastoupení obyvatelé Spojených států amerických na 4. místě žebříčku (98 tisíc příjezdů) a v počtech přenocování také turisté z Izraele (142 tisíc nocí).

Vývoj cestovního ruchu v roce 2022

Hromadná ubytovací zařízení vykázala v loňském roce zvýšení počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 19,5 milionu (+70,9 %) a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili celkem 50,6 milionu nocí (+58,6 %). I když se návštěvnost meziročně zvyšuje, stále je patrný vliv nízké datové základny z předchozích roků, které byly negativně ovlivněny koronavirem. V porovnání s 2019 byl loňský objem celkové návštěvnosti na 89 %. Návštěvnost domácích hostů už v příjezdech i přenocováních rok 2019 překonala o 9 %, ale stále chybí ubytovatelům třetina (32,5 %) zahraniční klientely.

Poznámky:

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře