Čtyři z deseti zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec 

Více než 2,1 milionu osob vyjíždí do zaměstnání mimo obec svého obvyklého pobytu, tedy 40,9 % všech zaměstnaných osob se zjištěným místem pracoviště. Téměř 560 tisíc žáků a studentů navštěvuje školu mimo obec obvyklého pobytu, což představuje 39,1 % všech studentů se zjištěným místem školy. Vyplývá to z údajů o dojížďce do zaměstnání a škol z výsledků Sčítání 2021.

Více než 1,5 milionu osob dojíždí či dochází do práce v obci obvyklého bydliště, u žáků a studentů pak toto číslo lehce přesahuje 870 tisíc.

U zaměstnaných významnou kategorii tvořily i osoby pracující na adrese obvyklého pobytu, kterých bylo ve Sčítání 2021 více než 1 milion, což je 19,6 % všech zaměstnaných osob se zjištěným místem pracoviště.

Ve všech krajích s výjimkou kraje Středočeského tvořily nejvýznamnější kategorii místa pracoviště osoby pracující v obci obvyklého bydliště nebo v jiné obci v rámci okresu. Ve Středočeském kraji nejvíce osob, více než 185 tisíc, vyjíždělo za prací do jiného kraje. Jedná se o 26,4 % všech zaměstnaných se zjištěným místem pracoviště, kteří mají adresu obvyklého pobytu ve Středočeském kraji. Nejvyšší podíl osob pracujících v zahraničí má oproti ostatním krajům Karlovarský kraj s více než 8,5 % osob se zjištěným místem pracoviště.

U žáků a studentů bylo ve všech krajích nejčastější umístění školy v rámci obce obvyklého pobytu. Podíl této kategorie u studujících se zjištěným místem školy se pohyboval od 44,8 % u Středočeského kraje až po více než 95 % v Praze.

Poznámky:

Zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu www.scitani.cz. Údaje za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře