Obce získají 150 milionů korun na přípravu bytových projektů, Bartoš: Do dostupného bydlení chceme dát přes 20 miliard, Byty v rodinných domech mají méně místností, Neobydlený byt, Nájemní bydlení, dostupného bydlení, sociální bydlení,
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) intenzivně pracuje na zlepšení situace dostupného bydlení. Kromě již schváleného nového stavebního zákona, který zrychlí výstavu nových bytů, a programů Výstavba pro obce nebo Vlastní bydlení pro mladé, se soustředí i na podporu nájemního dostupného bydlení. Většinu úspěšných programů nyní navíc čeká od roku 2022 vylepšení podmínek.

„Kromě programu Nájemní byty, který spravuje Státní fond podpory investic, pravidelně vypisujeme národní dotace na podporu pořízení pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů. V obou dotačních titulech jsme v posledních třech letech poskytli více než 683 milionů korun, letos počítáme s částkou 250 milionů korun. Většinu úspěšných programů nyní navíc čeká vylepšení podmínek například v podobě vyšších dotací na bytovou jednotku,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nájemní byty (Státní fond podpory bydlení)

Program je založen na poskytování nízkoúročených úvěrů se splatností až 30 let na výstavbu nájemních bytů. Příjemcem úvěrů mohou být jakékoliv právnické osoby, včetně obcí. Cílovou skupinou jsou senioři 65+, zdravotně postižení a mladí do 30 let. Nájemné je stanovováno jako ekonomické. V posledních čtyřech letech v něm byly poskytnuty úvěry v částce více než 807 mil. Kč.

Pečovatelské byty a Komunitní domy seniorů

Dotační titul Pečovatelské byty je založen na poskytování dotací na pořízení nájemních bytů s limitovaným nájemným pro seniory 65+ a zdravotně postižené. Dotace se poskytuje až do výše 600 tis. Kč na jednu bytovou jednotku, přičemž příjemcem mohou být jakékoliv právnické osoby. Díky druhému dotačnímu titulu Komunitní domy seniorů (KoDuS) jsou poskytovány dotace na pořízení nájemních bytů s limitovaným nájemným určených pro seniory 60+. Dotace se poskytuje až do výše 600 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Příjemcem dotace mohou být jakékoliv právnické osoby. Povinností investora je vybudování tzv. sdílených prostor určených ke komunitnímu způsobu života.
 
V případě obou dotačních titulů MMR bylo v letech 2017 až 2020 uvolněno 683,5 mil. Kč, pro rok 2021 bylo připraveno 250 mil. Kč. Výše dotace bude od roku 2022 zvýšena na 1 mil. Kč a v případě KoDuS bude umožněno v rámci bytového domu vybudovat prostory pro služby veřejnosti.

Integrovaný regionální operační program

Na sociální byty bylo z IROP v letech 2017 až 2020 uvolněno ve formě dotací 2,478 mld. Kč. Zafinancována tak byla výstavba 2 130 nájemních bytů pro sociálně slabé osoby. Příjemcem dotací jsou obce nebo nestátní neziskové organizace, případně charity a podobně. V roce 2021 byly schváleny žádosti v objemu 10 mil. Kč.

Technická infrastruktura

Výstavbu nájemních bytů MMR podporuje i dalšími způsoby. Obcemi vyhledávaný je například dotační titul, který je založen na poskytování dotací na výstavbu technické infrastruktury určené pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Příjemcem dotace ve výši 80 000 Kč na jednu bytovou jednotku jsou obce, které mohou následně zainvestované pozemky prodat zájemcům o bytovou výstavu. Dotační titul byl obnoven v roce v letech 2019 a v následujících dvou letech bylo uvolněno 68,4 mil. Kč. V roce 2021 objem vybraných žádostí překonal hranici 60 mil. Kč. Dotační titul pomáhá zvláště menším obcím nabídkou stavebních pozemků, aby se k nim stěhovali noví obyvatelé. I zde dojde k vylepšení podmínek. Od roku 2022 bude dotace zvýšena na 150 tis. Kč na jednu bytovou jednotku v případě následné výstavby rodinného domu a na 300 000 Kč v případě bytového domu.

Olověné rozvody

Nově bude znovuotevřen dotační titul Olověné rozvody, čímž MMR reaguje na požadavky Evropské unie týkající se zkvalitňování pitné vody pro domácnosti. Příjemcem budou všichni vlastníci bytového fondu, včetně rodinných domů.

Zdroj: MMR

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře