Zadlužení domácností v Česku. Jak si Češi půjčují

Nebankovní půjčka: Nebankovní půjčky neposkytují banky, ale soukromě společnosti, které status banky nemají, ovšem pro své podnikání ve finanční sféře potřebují rovněž povolení České národní banky.

Rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou není z teoretického hlediska žádný. Je však značný pro žadatele o půjčku.  Banky mají se svými půjčkami většinou spojeno velké množství předpisů a byrokratických bariér. Nebankovní instituce tak přísné nebývají a umožňují půjčku získat i klientům, kteří v bance neuspějí, bez nahlížení do registru dlužníků a bez doložení příjmů. Některé společnosti pak využívají situace některých svých klientů a půjčují na velmi vysoký úrok. Proto vždy velmi důkladně zvažte své finanční možnosti, než si takovou půjčku sjednáte. 

Nebankovní úvěr pro podnikatele

V podnikání se často neobejdete bez cizího kapitálu. Obvykle tuto situaci řeší nebankovní podnikatelská půjčka nebo úvěr. 

Rozdíl mezi úvěrem a půjčkou není v tom, že úvěr poskytne banka a půjčku jiný subjekt. Rozdíl je v právní normě, která závazkový vztah upravuje. O půjčce se mluví v jiném paragrafu zákona než o úvěru. Jejich princip je trochu odlišný.

Hlavní rozdíly mezi půjčkou a úvěrem:

 1. Smlouva o úvěru je tzv. konsenzuální. Smlouva může vzniknout bez ohledu na to, zda jsou peněžní prostředky skutečně poskytnuty.
 2. Smlouva o půjčce je tzv. reálná. Ke vzniku smlouvy nemůže dojít bez přenechání věcí, které jsou předmětem půjčky.
 3. Předmětem smlouvy o půjčce nemusí být pouze peněžní prostředky.
Půjčky bez potvrzení o příjmu

Půjčky bez potvrzení příjmu jsou určeny těm, kdo svůj příjem nechtějí z jakéhokoli důvodu prokazovat, nebo těm, kteří svůj pravidelný příjem mají, ale bankám se zdá rizikový. Typicky se jedná o ženy na mateřské dovolené, důchodce, drobné soukromé podnikatele a další.

Pro soukromé finanční společnosti je půjčka bez potvrzení příjmu samozřejmostí. Stejně jako půjčka bez nahlížení do registru dlužníků. Peníze dostanete ihned při podpisu smlouvy.

Registr dlužníků (SOLUS)

Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům (SOLUS) je sdružení několika desítek úvěrových a leasingových společností, bank, stavebních spořitelen, mobilních operátorů a jednoho poskytovatele energií a velkoobchodní řetězec. Další subjekty o vstupu do sdružení SOLUS uvažují.

Aktuálně eviduje téměř 1,7 milionu záznamů o více než 918 tisících spotřebitelů, kteří mají nebo v posledních třech letech měli problémy se splácením závazků.

Potíž s registrem dlužníků je ta, že jakmile jste v něm uvedeni, nedostanete od banky žádnou další, byť sebemenší půjčku. Proto je velmi oblíbená půjčka bez nahlížení do registru. Dokonce se tím zrychlí celý proces odsouhlasení půjčky.

Konsolidace půjček

Nebankovní konsolidace půjček může sloučit několik půjček do jedné. Po sloučení budete splácet pouze jednu měsíční splátku, která je obvykle nižší než součet původních splátek.

Konsolidace půjček, úvěrů a dluhů je opravdu velmi výhodný nástroj jak snížit výdaje na splátky různých úvěrů a závazků.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je hypotéka – úvěr, díky kterému můžete vyřešit svou dočasnou insolvenci. Jde o takzvaný neúčelový úvěr, kdy banku ani jinou instituci nezajímá, k čemu peníze využijete.

Kromě toho u americké hypotéky získáte výhodnější úrokovou sazbu oproti spotřebitelským úvěrům díky tomu, že ručíte nemovitostí. Ručení nemovitostí je dostatečně silné, takže není potřeba potvrzení příjmu. 

Některé banky americkou hypotéku nazývají – Půjčka na cokoliv. 

Půjčka na vyplacení exekuce

Dostali jste se do situace, kdy se otáčíte v kolotoči dluhů? Vše se dá řešit. Možná jste nevěděli, že exekuce se dá vyplatit, a vy tak o svůj majetek nepřijdete. 

Ručení půjčky nemovitostí

K ručení je vhodný:

 • Byt
 • Rodinný dům
 • Chata nebo jiný rekreační objekt
 • Obchodní prostor/komerční nemovitosti
 • Kancelář
 • Pozemek

Ručení nemovitostí znamená, že je na vaší nemovitosti tzv. zástava. Zástava je právnický termín a označuje tu konkrétní nemovitost, kterou ručíte za půjčku.

Na bytě, domě či pozemku, kterým chcete ručit, nesmí váznout zástavní právo třetí osoby. Jinými slovy – pokud pozemkem již ručí váš bratr, vy už ho bohužel za stejným účelem použít nemůžete.

Úroky

Na rozdíl od RPSN jsou úroky pouze cena za peníze, které si kupujete. Úroky tedy nezahrnují další poplatky, které jsou s půjčkou spojeny. Úroková sazba se vyjadřuje v procentech za rok (zkratka p. a. znamená per annum – latinsky ročně).

RPSN

Pojem RPSN, tedy roční procentuální sazba nákladů, vyjadřuje celkovou částku, kterou zaplatíte za to, že si půjčujete peníze. Zahrnuje tedy nejen úroky, ale veškeré poplatky (např. poplatek za vedení účtu, pojištění atd.), které jsou s půjčkou spojeny. Jedině tento údaj vám tedy spolehlivě odhalí, kolik za půjčku nakonec zaplatíte.

Do české legislativy byl zaveden na popud EU, která se takto snaží sjednotit a zpřehlednit trh úvěrů. Pod tímto dlouhým a ne příliš srozumitelným souslovím se skrývá velmi důležitá informace. Můžete se setkat i s výrazem efektivní úroková sazba či míra, který znamená totéž. RPSN totiž zahrnuje veškeré náklady spojené s úvěrem.

RPSN:

 • úroková sazba úvěru, která zahrnuje veškeré náklady spojené s úvěrem (tzn. poplatky, pojištění atd.
 • s její pomocí lze posuzovat výhodnost úvěru
 • řekne vám, jak je úvěr drahý
 • nelze od ní odvozovat navýšení
Poplatky za nebankovní půjčky

Některé společnosti slibují půjčky bez poplatků. OVŠEM POZOR! Poplatky za nebankovní půjčky jsou běžnou součástí služby. Nabídka půjčky bez poplatku může znamenat to, že jsou poplatky skryté v jiných částkách a klient o nich pouze neví.

Něco jiného je služba – Půjčky bez poplatku předem.

To znamená, že za zpracování a nabídku půjčky neplatíte předem, ale až po podpisu smlouvy a většinou se poplatky strhávají z částky, která je Vám poskytnuta. 

Příklad: Půjčka ve výši 1. mil. Kč,- , poplatek 5% = 950.000,- Kč

A co banky

Banky sice v dnešní době nabízejí široký sortiment různých úvěrových produktů, ale pro běžného smrtelníka je velmi obtížné na jakoukoliv půjčku či bankovní úvěr dosáhnout.

Každý druh úvěru je něčím specifický, určený pro konkrétní situaci, potřebu nebo způsob čerpání a využíváním špatného typu úvěru se můžete připravit zbytečně o spoustu peněz.

Vždy proto raději přemýšlejte, zda je pro Vás právě zvolený typ úvěru ten nejvhodnější, a to nejen podle velikosti měsíčních splátek nebo doby splácení. Charakteristiku těch nejčastějších typů úvěrů vám přinášíme níže spolu s uvedením, pro jaké potřeby by měly být využívány.

Spotřebitelský úvěr

– jde o jeden z nejběžnějších druhů úvěru, který je nabízen každou bankou. Spotřebitelské úvěry se dále dělí na „účelové“ a „neúčelové“ a dále se můžou dělit podle dalších faktorů (např. podle délky splácení, frekvence splácení, podle zajištění, apod.).

V případě účelového typu úvěru musíte vždy předem uvést na jakou konkrétní věc budou prostředky získané z úvěru použity a toto také musíte později doložit. U neúčelového úvěru je bance jedno, k čemu získané peníze použijete – jestli je prohrajete v kasínu, nakoupíte si oblečení nebo byt…. Neúčelové spotřebitelské úvěru jsou v současnosti nejposkytovanějším druhem úvěrů.

Jednou z velkých výhod spotřebitelských úvěrů je také to, že za ně zpravidla nepotřebujete ručit žádnou nemovitostí, v naprosté většině případů vám dokonce banka poskytne úvěr i bez jakéhokoliv ručení. Nevýhodou pak je trochu větší úroková sazba oproti úvěrům zajištěných nemovitostí, takže přeplatíte o něco více. Vyřízení takového typu úvěru však bývá velmi rychlé a je spojeno s minimální administrativou.

Hypoteční úvěr

– hypoteční úvěry patří rovněž mezi oblíbené a hojně nabízené bankovní produkty. Bývají téměř výhradně účelové (v některých případech je ovšem možno využít určitou procentní část z úvěru i jako neúčelovou) a slouží k financování potřeb spojených s bydlením. Samozřejmostí je pak zástavní právo k nemovitosti, na druhou stranu ale disponují velmi nízkou úrokovou sazbou (u které navíc můžete využít fixaci na několik dalších let).

Kontokorentní úvěr

– nebo také „kontokorent“, je možnost přečerpat prostředky na vašem běžném účtu do mínusu (v rámci právě kontokorentního úvěru). K dispozici jej tak máte neustále a čerpat jej můžete opakovaně, ale vždy až po zaplacení části nebo celé minusové částky. Placení probíhá příchozími platbami na Váš běžný účet, pokud jste tedy v mínusu, pak každá platba, která Vám přijde bude použita primárně na úhradu kontokorentu.

Výhodou kontokorentních úvěrů je, že v případě kdy vám z účtu odchází pravidelně důležité platby (inkaso, SIPO), nemusíte si hlídat abyste měli na účtu vždy dostatek prostředků k uhrazení – pokud nemáte, tyto platby se automaticky provedou otevřením kontokorentu.

Revolvingový úvěr

– je založen na principu opakování – máte dopředu přiznaný určitý úvěrový limit a ten je vám neustále k dispozici k čerpání. Dokud jej nevyužíváte, nehradíte žádné měsíční splátky. Čerpat jej můžete opakovaně, ale vždy jen do výše právě Vašeho úvěrového limitu. U některých bank můžete využít poměrně dlouhého bezúročného období, během kterého když čerpanou částku zpět uhradíte, tak nebudete platit žádné úroky – z toho již vyplývá, že nejčastějším typem revolvingového úvěru jsou kreditní karty.

Překlenovací úvěr

– jde o dočasný úvěr (někdy nazývaný jako „meziúvěr“), sloužící k pokrytí vašich potřeb do doby, než získáte nárok na řádný úvěr (který má návaznost na překlenovací). Jde tedy o jakýsi „před – úvěr“. Nejčastěji se s ním setkáme u stavebního spoření, kvůli kterému také tyto typy úvěrů vznikly. Než totiž získáte nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, musíte splnit několik podmínek, mezi kterými je i nutnost nejprve nějakou dobu (obvykle dva roky) spořit a teprve po té Vám může být úvěr poskytnut. V případě, že si nemůžete dovolit tak dlouho čekat a spořit, je tu právě překlenovací úvěr – ten vám může být poskytnut hned a po určité době se z nějak pak stane úvěr ze stavebního spoření. Podmínkou tedy je uzavřít si stavební spoření a od určitých částek pak bude potřeba ručit nemovitostí (u menších částek bude stačit jeden či více ručitelů).

Úvěr ze stavebního spoření

– jak už z názvu vyplývá, jde o úvěr poskytovaný stavebními spořitelnami klientům majícím uzavřené stavební spoření. Slouží výhradně k financování potřeb spojených s bydlením, nabízí však velmi výhodné podmínky čerpání (poměrně nízký úrok, možnost dlouhé doby splatnosti a tím dosažení nízkých měsíčních splátek).

Konsolidační úvěr

– je u nás poměrně nový typ úvěru. Umožňuje sloučení několika Vašich stávajících úvěrů (i od různých poskytovatelů) do jednoho, u kterého pak můžete znovu zvolit délku splatnosti a tím i velikost měsíčních splátek.

Pokud máte tedy několik úvěrů od různých bank, konsolidací můžete podstatně ušetřit nejen na měsíčních poplatcích, ale také můžete dost výrazně snížit výši vaší měsíční splátky za všechny tyto úvěry (mnohdy více než o polovinu). Většinu administrace spojené s převedením úvěrů obvykle obstará sama banka, u které konsolidace využijete. Ručení je individuální podle celkové částky konsolidačního úvěru, u větších částek samozřejmě opět nemovitostí.

Využít těchto úvěrů je dobrá volba zejména v situacích, kdy tušíte že již dále nebudete schopni splácet všechny své závazky a snížení měsíční splátky by vám pomohlo, nevýhodou je delší časové období, po které budete tento nový úvěr splácet.

Americká hypotéka

– jde o zcela specifický úvěrový produkt. Jedná se o NEÚČELOVÝ typ úvěru, takže oproti klasickým hypotékám jej můžete použít podle své vůle a nemusíte dokládat, k čemu jste peníze použili. Americká hypotéka také nabízí výhodnou úrokovou sazbu, nižší než u klasických spotřebitelských úvěrů a o něco málo vyšší než u klasických hypoték. Můžete také využít poměrně dlouhou dobu splácení (až dvacet let), čímž dosáhnete velmi nízkých měsíčních splátek. Nevýhodou je, že vždy se od Vás bude vyžadovat ručení nějakou nemovitostí.

Akceptační úvěr

– v tomto případě banka přijímá vůči svému klientovy odpovědnost za směnku na ni vystavenou – stává se tak hlavním směnečním dlužníkem a z toho jí plyne povinnost v den splatnosti směnku uhradit bez ohledu na to, zda byly klientem složeny prostředky k uhrazení směnečného závazku. Tím získává směnka na hodnotě, protože za ni ručí solidní banka místo prakticky anonymní fyzické osoby, u které si nikdy nemůžeme být jisti její bonitou. Banka tím tedy poskytuje pouze svou garanci, nikoliv přímo prostředky.

Avalový úvěr

– je to podobný produkt jako akceptační úvěr – banka se jako instituce zavazuje klientovi, že jeho závazek bude ve stanovenou dobu uhrazen bez ohledu na dostatek prostředků na účtu klienta. Banka tak tedy prodává své dobré jméno.

Eskontní úvěr

– je spojen s odkupem směnky před započetím její platnosti. Výše úvěru odpovídá výši částky uvedené na směnce a stejně tak je stejná i doba splatnosti. Majitel směnky tak může čerpat prostředky od banky a jako zástavu poskytuje právě onu směnku.

Zdroj: https://www.firmamagnet.cz/

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře