Inzerce zdarma, nabídka pracovních pozic, nabídka práce

Představte si situaci, založíte firmu, firmě se začne dařit a tak Vás napadne přijmout brigádníka nebo zaměstnance. Na webu nabízející inzerci zdarma vystavíte svou nabídku pracovní pozice a o týden později Vám přijde faktura na 7000 Kč. Pokud ji neuhradíte, obdržíte předžalobní výzvu. Do stejné situace Vás může dostat i konkurence, aniž byste o tom tušili, dokonce aniž byste nějakého zaměstnance hledali. Jak je to možné? Co s tím dělat?

S podobnými příběhy se setkáváme v poslední době poměrně často. Jde až o desítky uživatelů inzertních portálů personalistka.cz, 123jobs.cz, abecedaprace.cz, nejlepsibrigady.cz a personalistka.sk, kteří zažívají moment překvapení, když jim je doručena faktura na úhradu inzerce pracovních nabídek, která dle ceníku měla být zdarma.

inzerce zdarma nabidka pracovni pozice 01
Screenshot ceníku inzerce ze stránek 123jobs.cz

Při podrobnějším zkoumání stránek zjistíme, že na inzertním webu je sice v ceníku nabízena inzerce zdarma, avšak při pohledu do obchodních podmínek najdeme například ujednání říkající: “Inzerce zdarma je určena výhradně pro fyzické osoby podnikatele (OSVČ), neziskové organizace a vzdělávací zařízení. Pro všechny ostatní subjekty je inzerce placená.”

inzerce zdarma nabidka pracovni pozice 02
Screenshot části Obchodních podmínek upravující pravidla pro vystavení inzerce zdarma ze stránek 123jobs.cz

Jinými slovy, pokud podnikáte jako právnická osoba, firma, pak pro Vás inzerce zdarma neplatí a je potřeba za vystavení nabídky pracovního místa uhradit částku uvedenou v ceníku. Toto se ovšem při vystavování inzerátu nikde nedozvíte. Svůj souhlas s obchodními podmínkami stvrzujete pouze klasickým zaškrtnutím políčka na konci formuláře.

Jak na tuto problematiku nahlíží zákon

Provozovatelé těchto inzertních portálů Personalistka.cz s.r.o. a 123jobs Media s.r.o., které jako jednatel zastupuje p. Beneš již od roku 2016, se tak dle našeho názoru snaží využít nižší právní ochrany podnikajících právnických osob, než kterou náš stát nabízí běžným spotřebitelům.

Jedná se o netransparentní obchodování, které záměrně neúplně informuje o ceně. Námi oslovení právníci namítají, že může jít o situaci, kdy platba je překvapivým ujednáním podle ustanovení § 1753 občanského zákoníku, případně může jít dokonce o klamavou obchodní taktiku. V tomto případě by se takováto ujednání shledávala neúčinými.

Více se lze dočíst v textu na Bulletin-Advokacie.cz, „Klamavé obchodní praktiky se snaží prostřednictvím nepravdy nebo zkreslené pravdy, (…), přivodit soutěžiteli prospěch, kterého by bez této reklamy zřejmě nedosáhl (…).“

Negativní recenze nelze dohledat

Jak je možné, že tyto stránky, poskytující nabídku práce, fungují již od roku 2016? Dohledat zkušenosti s těmito inzertními weby, je poněkud obtížné. Jednatel společností se za pomoci advokátní kanceláře snaží veškeré veřejné negativní recenze z internetu odstranit pomocí “Výzvy k odstranění závadného obsahu”, nebo Evropského “Práva na zapomenutí”.

Nejvíce recenzí bylo možné dohledat v diskusním fóru na portálu webtrh.cz, v diskusi se objevilo mnoho uživatelů, které měli s těmito firmami negativní zkušenosti. Přestože zde bylo jasně nabádáno, aby uživatelé nezmiňovali název inzertních portálů, případně adresy těchto firem, bohužel i zde došlo ke smazání celého vlákna. “Pokud někdo na tyto firmy napíše negativní recenzi nebo upozorní na zkušenosti s těmito firmami, tak je právním zástupcem provozovatele webů žádáno o smazání diskuzí.” Na dotaz, proč se tomu tak stalo, nám provozovatelé portálu webtrh.cz neodpověděli.

Tato diskuse však nenechala některé lidi chladnými a tak začaly vznikat první články věnující se této problematice, upozorňující na jednání těchto firem. Dohledat je můžete na stránkách duveryhodnafirma.cz a aduz.cz.

Nechci slevu zadarmo

Zkušenost uživatelů stěžující si na netransparentní chování provozovatele inzertního webu je většinou podobná. Jde o menší firmy, které se snažily najít neplacenou službu pro vystavení nabídky práce, obzvlášť v dnešní pandemické době. Na stránkách personalistka.cz a 123jobs.cz je k nalezení dlouhá historie a nabídka pracovních míst od velkých firem, nic tak nenasvědčuje tomu, že by inzerát zdarma ve skutečnosti zdarma nebyl. Většina uživatelů však přibližně do týdne obdržela fakturu požadující úhradu za poskytnutou službu “inzerce na měsíc”. Někteří, po obdržení faktury a zjištění, že inzerce zdarma není, se snažili s firmou dohodnout. Inzerát ihned z webu odstranili a chtěli uhradit alespoň poměrnou část poskytnutých služeb. Přesto provozovatel webu trval na úhradě celé částky, za celý měsíc. Dohoda s ním nebyla možná. Velmi často byla ze strany provozovatele po několika emailech ukončena i komunikace.

Do této situace se můžete dostat i přesto, že jste žádný inzerát nevystavili. Jak je to možné? Při procházení webu jsme zjistili, že není potřeba ověřit totožnost uživatele, který inzerát vystavuje. A to ani emailovou adresu. Kdokoliv, naštvaný zákazník, konkurence, může inzerát vystavit na Vaše veřejně dostupné údaje a Vám dorazí až předžalobní výzva, protože jste o vystavené faktuře nevěděli. 

Všimněte si podobnosti například s podvodnými eshopy. Každé uzavření smlouvy přes internet podléhá zákonům České republiky. Ty však velmi často zesložiťují a znepřehleďňují například nákupní košík, musíte ověřovat svůj email a k souhrnné zprávě dostanete mnoho PDF příloh, například obchodní podmínky. U podvodných eshopů je tomu jinak, jejich cílem je naopak co nejvíce uživateli usnadnit průchod stránkou, aby se co nejvíce uživatelů dostalo k cíli, k platbě.

Vyjádření zástupce společností

Před vydáním článku jsme kontaktovali jednatele dotčených firem s dotazem na vyjádření. Ten odmítl využít své právo se slovy, že nebude článek nijak komentovat.

Právní pohled advokátní kanceláře

Předně je třeba zdůraznit, že občanský zákoník výslovně zakotvuje povinnost každého jednat v právním styku poctivě a stanovuje, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého protiprávního činu.

V občanském právu dále platí, že jsou zakázána mimo jiné ujednání porušující dobré mravy a veřejný pořádek. Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům. Neplatné je rovněž právní jednání v případě, kdy osoba jednala v omylu o rozhodující okolnosti a byla-li v omyl uvedena druhou stranou. Je však třeba, aby dotčená osoba vznesla námitku neplatnosti vůči osobě, která neplatnost způsobila.

V případě, že provozovatel webu, jenž je primárně zaměřen na podnikající subjekty a z drtivé většiny na podnikající právnické osoby, nabízí návštěvníkům explicitně možnost inzerovat na webu po dobu 30 dnů nabídku práce zdarma, kterou však v rámci obchodních podmínek právě pro tuto skupinu uživatelů webu vyloučí, pak lze dle mého názoru považovat takovéto jednání za nepoctivé, v rozporu s dobrými mravy, uvádějící uživatele jednající v dobré víře v omyl, potažmo ze klamavou reklamu. Tento závěr podporuje i skutečnost, že přestože si je provozovatel webu dobře vědom toho, že nastavení webu působí klamavě a zcela netransparentně, neboť rozhořčené reakce mu jsou zasílány překvapenými uživateli v nemalém množství, doposud neupravil web tak, aby všichni návštěvníci byli jasně a srozumitelně seznámeni s podmínkami využití služeb webu již při zadávání inzerce.

Žádný uživatel logicky nepředpokládá, že by v posledním kroku zadávání inzerce, který je mu předložen pouze ve formě odkazu na obchodní podmínky, mělo dojít k tak podstatné změně a vyloučení do té doby nabízené možnosti objednávky inzerce zdarma. Jedná se tak dle mého názoru rovněž o překvapivé ujednání ve smyslu ust. § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Na danou věc lze pohlížet i z dalšího hlediska – pokud je nabídka služeb na webových stránkách označena jako „INZERÁT MINI/START ZDARMA, vložení inzerce jednorázové pracovní nabídky na pracovním portálu a její zobrazení na portálu po dobu 30 dnů zcela ZDARMA“, tedy pokud je dostatečně specifická co do předmětu plnění a ceny (resp. bezúplatnosti) a pokud ji návštěvník webu využije a akceptuje ji tím, že zadá příslušný inzerát a ten je následně zveřejněn, pak vznikla smlouva o poskytnutí služeb zdarma. Provozovatel webových stránek následně nemůže odkazovat na to, že obchodní podmínky uvádějí jiné údaje, neboť smlouva má vždy přednost před obchodními podmínkami (dle ust. § 1751 občanského zákoníku odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek). Rovněž mám za to, že pouhé ustanovení obsažené v obchodních podmínkách jedné strany o tom, že “ objednatel, který je právnickou osobou – podnikatelem, souhlasí s tím, že v případě objednávky Inzerce zdarma bude tato objednávka představovat návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce v kategorii INZERÁT MINI/START a v případě uzavření smlouvy bude taková Inzerce zpoplatněna dle platného Ceníku“ nemůže založit smluvní vztah s povinností uživatele uhradit provozovateli jím požadovanou odměnu.

Můj právní názor je tedy takový, že za těchto okolností nemá provozovatel pracovního portálu vůči uživateli na žádnou odměnu nárok, neboť k danému ustanovení obchodních podmínek o vyloučení inzerce zdarma pro podnikající právnické osoby by se nemělo přihlížet (ať už z důvodu toho, že obchodní podmínky nemají přednost před samotnou smlouvou nebo z důvodu neplatnosti či neúčinnosti obchodních podmínek).

Kontakt na advokátní kancelář

Společnost, vůči níž bude zahájeno soudní řízení z důvodu neuhrazené faktury, může kontaktovat naši advokátní kancelář za účelem konzultace a případného převzetí právního zastoupení.

Mgr. Pavlína Fochlerová, advokátka
e-mail: pavlina.fochlerova@akfochlerova.cz
tel. + 420 736 667 635

Výzva redakce

Máte podobnou zkušenost? Přispějte prosím svým příběhem níže do diskuse, kde není zapotřebí se registrovat. Případně nám napište na redakce(zavináč)zpravycr.cz, rádi bychom tuto kauzu sledovali i nadále a přinesli články se zkušenostmi konkrétních firem.

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
132 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Populární
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře