Informace k poskytování ubytovacích služeb

Vláda s účinností ode dne 30. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb pouze osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, cizincům s pracovním povolením na území České republiky, osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.

Aktuálně platné usnesení vlády ČR ze dne 27. 1. 2021 zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

a) pouze osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:

  • i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
  • ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,

b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky

Zároveň opatření vlády umožňuje cestu a ubytování pouze ve vlastních rekreačních objektech a pouze členy jedné společné domácnosti. Vlastnictví můžete prokázat buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo klasickou nájemní smlouvou k bydlení. Většina chalup určených ke komerční rekreaci mají smlouvu na ubytovací služby a to je zakázáno. Pokud jde o rozlišení ubytování a nájmu, je možné odkázat na přehledný informační materiál, který byl pro tento účel zpracován finanční správou k evidenci tržeb, dostupný zde. Ve stručnosti, ubytování je především poskytováno na krátkou (dny, týdny) např. za účelem rekreace, ubytovaný neprovádí údržbu nemovitosti, nehradí sám energie a služby, cena je obvykle inzerována za den, týden apod. Nájem je sjednáván jednorázově na delší dobu (měsíce, rok), je nabízen obvykle primárně za účelem zajištění bytové potřeby nájemce a nikoliv pro účely rekreace.

„Krátkodobé pronajímání rekreačních objektů na víkend nebo na týden jarních prázdnin atd., na nájemní smlouvu považujeme za obcházení smyslu vládních nařízení, které mají omezit pohyb občanů na minimum, a tím zabránit šíření nákazy COVID-19. Pro majitelé velkých hotelů i malých penzionů či apartmánů a dalších objektů jsme vypsali dotační výzvy COVID ubytování II (COVID – Hromadné ubytovací zařízení a COVID – Individuální ubytovací zařízení), abychom v rámci možností rozpočtu co nejvíce snížili jejich ztráty. A pronajímání objektů je něco jiného než poskytování ubytovacích služeb, které jim v rámci nich kompenzujeme“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Aktuální informace pro žadatele o dotaci z druhé výzvy COVID-Ubytování pro hromadná ubytovací zařízení a individuální ubytovací zařízení naleznete níže:


COVID – Ubytování II – IUZ
COVID – Ubytování II – HUZ

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře