Informace pro dopravce, Změny v podnikání v silniční dopravě

Informace pro dopravce – novela zákona mění název předmětu podnikání dopravců. Někteří dopravci proto musejí požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit příslušné doklady.

Podnikatel, který hodlá po 1. 8. 2022 provozovat koncesovanou živnosti v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5, tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“, je povinen požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti dle silničního zákona, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona, tj, do 31. 1. 2023. Úkony provedené dle přechodných ustanovení bodu č. 4 jsou osvobozeny od správního poplatku.

Dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb.,  kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Novela se týká také živnostenského zákona. Mimo jiné dochází ke změně názvu předmětu podnikání koncesované živnosti:

Silniční motorová doprava
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
  • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Pozor:

Podnikatel, který byl přede dnem 1.8.2022 oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a NEBYL oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a hodlá po 1.8.2022 provozovat koncesovanou živnosti v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5, tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“, je povinen požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti dle silničního zákona, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona, tj, do 31.1.2023. Úkony provedené dle přechodných ustanovení bodu č. 4 jsou osvobozeny od správního poplatku.

Zdroj: MMKV, MD, Státní správa

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře