Stavebnictví mají rozhýbat dotace na zateplení
Počty dokončených i zahájených bytů letos zatím rostou. Staví se napříč Českou republikou a škála dokončených bytů je velmi rozmanitá. S růstem počtu bytů se zvyšují i náklady na jejich výstavbu.

Byty se stavějí. Počet dokončených bytů rostl pět let za sebou po minimu v roce 2014, kdy bylo dokončeno 23 954 bytů, tedy téměř polovina počtu z roku 2007, který se 41 649 byty představoval novodobý vrchol. Ten však stále výrazně zaostával za 70. lety minulého století, během nichž se např. v roce 1975 postavilo skoro 100 tisíc bytů.

Novodobý růst se pozastavil v loňském roce, neboť vlivem covidové pandemie došlo k omezení fungování mnoha stavebních úřadů a často poklesl i zájem stavebníků. Letos v prvním pololetí byl zaznamenán opět růst počtu dokončených bytů, tentokrát o 11,4 %. Zvyšování počtu dokončených bytů se týká prakticky všech kategorií výstavby. Křivka znázorňující výstavbu bytů v rodinných domech však má plynulejší průběh a více odráží sezonní vlivy, počty bytů v bytových domech a ostatní sledované kategorie záležejí spíše na tom, jak se v danou dobu podařilo připravit konkrétní projekty.

Kde se staví?

K růstu bytové výstavby docházelo v posledních letech napříč Českou republikou. Nejvíce rodinných domů se staví ve Středočeském kraji v obcích kolem Prahy a také v Jihomoravském kraji, především v okrese Brno-venkov. Silnou pozici má výstavba rodinných domů i v Moravskoslezském kraji, kde se ale odehrává spíše ve městech. Bytové domy se nejvíce stavějí v Praze a ostatních městech, ale jejich výstavba se rovněž stále častěji přesouvá mimo velká města do jejich zázemí. V okolí hlavního města jsou to třeba obce Chýně, Čelákovice, Hostivice, Jesenice či Horoměřice, u Brna vyrůstají nové rodinné domy např. v Rosicích, Šlapanicích a Kuřimi, v blízkosti Plzně zase ve Vochově nebo Zbůchu. V seznamu obcí s rozsáhlou bytovou výstavbou se nacházejí také horské obce, např. Železná Ruda, Harrachov nebo Špindlerův Mlýn, které jsou atraktivní pro výstavbu rekreačních bytů.

Jaké byty se stavějí?

Rodinné domy se nejčastěji stavějí v dispozici 4+1, menších bytů je naprosté minimum. Obytná plocha rodinných domů se v průměru pohybuje mírně nad 90 m2 a v průběhu let se zásadně nemění. Klesá doba výstavby jednoho rodinného domu, v roce 2020 to byly zhruba tři roky, ale jednotlivé domy se stavěly od půl roku po desítky let.

V energetické náročnosti nových rodinných domů aktuálně převažuje třída B a její podíl v posledních letech výrazně roste. Současně s tím klesá zastoupení kategorie C. Nosné konstrukce mají rodinné domy v naprosté většině ze zděných materiálů, ale v posledních letech je možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné stavby. Mezi dřevostavbami je také více než v případě rodinných domů celkem zastoupena mimořádně úsporná třída energetické náročnosti budovy.

Dokončené bytové domy se vyznačují velkou variabilitou. Vzhledem k tomu, že se jich staví relativně málo, jsou rozdíly mezi ukazateli výstavby v jednotlivých letech silně ovlivněny strukturou projektů. Vyrůstají tak domy od malých bytovek se čtyřmi byty až po velké objekty s několika stovkami bytů. Byty v bytových domech jsou především velikosti 2+1, velkých bytů (4+1 a více) se v roce 2020 v tomto typu výstavby dokončilo pouze necelých 8 %. Průměrná obytná plocha jednoho bytu se pohybuje kolem 50 m2, přičemž celostátní průměr se v čase nemění, ale konkrétní velikosti jednotlivých projektů se velmi liší. Doba výstavby bytového domu bývá v rozmezí od několika měsíců (např. tzv. kontejnerové domy) až po více než deset let. Nejčastější svislá nosná konstrukce bytových domů je zděná, ve větších městech se častěji vyskytují montované konstrukce, případně jiné materiály a jejich kombinace. Podíl dřevostaveb, které se u bytových domů uplatňují spíše v menších obcích, je nižší než v případě rodinných domů. I mezi novými bytovými domy převažuje energetická třída B a trend v posledních letech je stejný jako u rodinných domů. Mimořádně úsporné bytové domy s energetickou třídou A se stavějí zřídka.

Za kolik se staví?

Asi nepřekvapí, že investiční náklady na výstavbu stále rostou. Na loni dokončený byt v rodinném domě bylo potřeba vynaložit v průměru 3,7 mil. Kč, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 5,4 %. V bytovém domě to bylo 2,7 mil. Kč a nárůst činil 16,8 %.

Co můžeme očekávat?

Naději na pokračování příznivého vývoje dává statistika stavebních povolení s podmnožinou zahájené výstavby bytů. Počty zahájených bytů rostly šest let v řadě, což lze zcela jistě považovat za úspěch, i když základna z let 2012 a 2013 byla velmi nízká. Přestože v roce 2020 se růst pozastavil a počet zahájených bytů klesl o desetinu, letos v prvním pololetí došlo znovu ke zvýšení o 9,1 %. Současný růst je tažen zejména výstavbou bytových domů a také změnami dokončených staveb. Je ovšem otázkou, jak trh zareaguje na poměrně razantní zvyšování cen stavebních materiálů a prací, k němuž v posledních měsících dochází.

Zdroj: ČSÚ, STATISTIKA & MY

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře