eu,
V úterý 18. května hostilo Portugalsko coby předsedající země Rady Evropské unie online setkání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti. Hlavním tématem byla kohezní politika (politika soudržnosti) a její napojení na nový Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Oba nástroje jsou klíčové pro ekonomickou obnovu a transformaci unijní sedmadvacítky v příštích letech. Česku přinese 172 miliard korun.

„Nástroj pro oživení a odolnost pomůže zemím s vypořádáním se s následky koronavirové pandemie. Pokrývá široké spektrum oblastí, v některých případech podobných zaměření politiky soudržnosti. Byl navržen a schválen ve velmi krátkém čase; díky svému obrovskému rozpočtu ale bude mít dlouhodobý dopad,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová, která zastupovala Českou republiku. „Vláda Národní plán obnovy již schválila a naším společným cílem je nastavit plynulé a smysluplné propojení mezi jednotlivými možnostmi podpory z různých fondů EU. Věříme, že díky efektivnímu využití fondů politiky soudržnosti v kombinaci s novými nástroji nad její rámec se podaří zmírnit socioekonomické dopady pandemické krize a dojde k hospodářské obnově,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Nástroj pro oživení a odolnost je nový bezprecedentní nástroj EU doplňující tradiční nástroje podpory EU – zejména fondy politiky soudržnosti. Je součástí strategie hospodářské obnovy EU po pandemii COVID-19 a zahrnuje finanční prostředky ve formě grantů a půjček poskytnutých členským státům na oživení ekonomik a posílení jejich odolnosti. Nástroj umožní Česku čerpat alokaci ve výši přibližně 172 mld. Kč v dotacích a cca 400 mld. Kč v půjčkách. Prostředky mají být využity v souladu s prioritami a cíli EU; tedy pro oblast digitální transformace, fyzické infrastruktury a zelené transformace, vzdělávání a trhu práce, výzkumu, vývoje a inovací a pro oblast zdraví a odolnosti obyvatelstva. V rámci politiky soudržnosti bude moci ČR v letech 2021–2027 také čerpat dalších více než 550 mld. Kč

Zdroj: MMR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře