Nezaměstnanost v ČR klesla na 3,7 %, volných míst ubylo, Aktuální zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – říjen 2021. V říjnu byla míra nezaměstnanosti 2,6 %

„Úroveň ekonomické aktivity se za poslední tři měsíce držela velmi vysoko, zejména u žen byl patrný plný návrat na trh práce. Stojí za tím patrně ukončení vládních opatření, především návrat dětí do škol. Míra nezaměstnanosti se však – ve srovnání s  předcovidovým rokem 2019 – stabilizovala na vyšší úrovni, a to u obou pohlaví,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v říjnu 75,0 % a oproti říjnu 2020 se zvýšila o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,6 %, míra zaměstnanosti žen 68,1 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od  sezónních vlivů činila 45,4 %, ve věku 30–49 let 87,1 % a ve skupině osob 50–64letých 78,4 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v říjnu letošního roku 2,6 % a meziročně se snížila o 0,6  procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,4 %, míra nezaměstnanosti žen 3,0 %.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 77,0 % a proti říjnu 2020 se zvýšila o 0,5 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,6 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,4 procentního bodu.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v říjnu 2021 u 15–74letých v České republice také činila 2,6 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře