Ekonomické aktivity, Nezaměstnanost, Zaměstnanost, průmysl, Po odvolání restriktivních opatření došlo k oživení celé ekonomiky,Průmyslová produkce
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity. V dubnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,4 %.
Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v dubnu 75,6 %. Oproti dubnu 2021 se zvýšil o 2,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,3 %, u žen 68,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 45,3 %, u 30–49 let 87,6 %, u 50–64letých 80,0 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v dubnu letošního roku 2,4 %. Meziročně se snížil o 1,0 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 %, u žen 3,0 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,5 %. Oproti dubnu 2021 se zvýšil o 1,9 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,9 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,3 procentního bodu.

„Míra ekonomické aktivity 77,5 % je historické maximum. Zasloužily se o to především ženy, u kterých se obnovil rychlý růst po koronavirovém období. Za posledních 15 let se míra aktivity u žen zvýšila o 9 procentních bodů, zatímco u mužů byl nárůst méně než 6 p. b.,“ vysvětluje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v dubnu za Českou republiku také na úrovni 2,4 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Zdroj a metodické poznámky: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře