Na vodě nejsi nikdy sám: Domácí bezpečná plavební sezóna 2021 zahájena

Dovolená v ČR: Státní plavební správa spolu se zástupci Ministerstva dopravy, vodních sportů i centrály cestovního Ruchu Czech Tourism zahájili letošní plavební sezónu na českých řekách, jezerech či nádržích.

Ta bude vzhledem k epidemické situaci specifická, očekává se totiž velký zájem o prožití volna na vodě a u vody v tuzemsku. Dodržování pravidel a ohleduplné chování všech účastníků provozu na vodních hladinách má za daných okolností podpořit nová kampaň Na vodě nejsi nikdy sám.

„Letos v létě u nás očekáváme intenzivní plavební provoz, který souvisí s rostoucí oblibou prožívání dovolené na vodě a také s omezenými možnostmi či chutí občanů prožít dovolenou v cizině, proto je sezóně 2021 věnována mimořádná pozornost. Prosím všechny o vzájemný respekt a ohleduplnost,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. 

Státní plavební správa, která spolu s policií kontroluje dění na vodních hladinách proto přijímá na letní sezonu osvědčená dopravní opatření na oblíbených a nejvíce provozem zatížených vodních cestách, aby se všichni lidé ve vodě a na různých plavidlech cítili bezpečně. „Pozornost se bude soustředit zvláště na bezpečí koupajících se a lidí na malých plavidlech bez motoru,“ vyzdvihuje její ředitelka Klára Němcová.

Jak to tedy v letních měsících bude vypadat?

•  Na vodních nádržích v ČR bude vymezeno 41 prostorů jen pro koupající se.

• Na osmi místech v ČR budou moci motorové lodě a skútry jezdit jen nižší rychlostí, tedy bude zavedený tzv. výtlačný režim plavby na určitých úsecích vodních nádrží a vodních toků.

•  Vymezené prostory pro akrobatickou plavbu malých plavidel a vodní lyžování.

•  Státní plavební správa spouští audiovizuální bezpečnostní kampaň pro širší veřejnost: Na vodě nejsi nikdy sám (spoty na YT, soc. sítích, ve veřejném prostoru atp.).

Dovolená v ČR: koupání a vodní sporty nesmí chybět

„Koupání a vodní sporty patří mezi hlavní aktivity domácích turistů při letní dovolené v Česku. Splouvání zejména českých řek pak mezi prázdninové klasiky. Rychle ale roste popularita nových vodních sportů, jako jsou paddleboardy, wakeboardy či jetsurfy. Na portálu Kudyznudy jsme připravili přehled vodáckých novinek a neoblíbenějších vodáckých kempů, pozvánky na nejlepší koupání, procházky za vodopády a další vodní tipy ze seriálu #světovéČesko. V sekci Kudy z nudy – Léto u vody najdou cestovatelé inspiraci pro svoji letní dovolenou v Česku,“ říká Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a doplňuje: „Cestovní ruch je důležitou součástí ekonomiky. Před coronavirovou krizí tvořil 3% HDP, zaměstnával přes 240 tisíc lidí a vytvářel obrat 300 miliard korun. Na vodu vyjede ročně zhruba 700 tisíc lidí, kteří obsluhují desítky kempů, půjčoven, restaurací, ale i hradů nebo muzeí. Vodácký business oživuje cestovní ruch v regionech a menších obcích podél vodních toků. Jenom obrat u prodeje malých člunů (kajaky, kánoe, surfy, paddleboardy, nafukovací čluny) dosahoval před krizí podle Asociace lodního průmyslu téměř 100 milionů korun.“ 

Ke kampani „Na vodě nejsi nikdy sám“

Splavné vodní cesty v České republice (cca 720 km) jsou využívány kromě pravidelné vodní dopravy také k rekreaci mnoha zájemců z různých skupin, ať jsou jimi vůdci rekreačních plavidel s motorem nebo bez něj, koupající se, rybáři a další. 

Státní plavební správa zaznamenává nárůst obliby provozování různých sportovně rekreačních aktivit na vodních cestách, a to nejen v České republice, ale i v ostatních státech Evropy. To může významně ovlivnit právě bezpečnost plavebního provozu. 

Státní plavební správa se i pomocí kampaně snaží podpořit a více propagovat hodnoty, jako jsou dodržování pravidel a ohleduplné chování všech účastků plavebního provozu. Ve spotech a dalších prvcích kampaně je prezentují zástupci čtyř moderních aktivit na vodě, s nimiž se může stále častěji setkat každý z nás: provoz vodních skútrů, provoz jetsurfů, wakeboardů a vodních lyží a paddleboardů. 

„Základní myšlenka vychází z obecné povinnosti zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a nezpůsobit nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě,“ přibližuje jeden z aktérů videí a šéf české paddleboardové asociace David Raab. 

Lukáš Dražil, reprezentant České republiky v jízdě na vodním skútru, to shrnuje do konstatování, že jde vždy o zodpovědnost, protože: „Na vodě nejsi nikdy sám“.

Podrobnosti:

Bezpečné prostory pro koupající, kam nesmí vplouvat plavidla:
VD Slapy – 14 prostor
VD Orlík –  9 prostor
VD Brněnská přehrada -5 prostor
VD Těrlicko – 3 prostory
VD Žermanice – 4 prostory
VD Vranov – 2 prostory
VD Dalešice – 2 prostory
VD Nové Mlýny – 2 prostory

Výtlačný režim plavby na určitých úsecích vodních nádrží a vodních toků:
VD Slapy
VD Dalešice
VD Těrlicko
VP Velké Žernoseky
Vltava v hlavním městě Praze
VD Orlík – okolí zámku Orlík
VD Kořensko
VD Hněvkovice

Vymezené prostory pro akrobatickou plavbu malých plavidel a vodní lyžování:
Více na na webu Státní plavební správy

•  Každým rokem roste o několik set ročně počet nově zapsaných rekreačních plavidel v evidenci. 
•  V České republice je evidováno celkem cca 19 600 rekreačních plavidel. 
•  Do rekreační plavby investujeme i prostřednictvím Ředitelství vodních cest po celé ČR. 
•  V sobotu 29. 5. otevíráme moderní rozšířený přístav ve Veselí nad Moravou na Baťově kanále – pohodlnější rekreační plavba a bezpečnější tankování pohonných hmot
•  Bezpečnější a pohodlnější tankování pohonných hmot se dočkají i uživatelé Vltavské vodní cesty – v přístavu Hluboká nad Vltavou do začátku léta
•  Během letošního roku bude zahájena výstavba 10 nových veřejných přístavišť na Labi – pro uživatele budou znamenat bezpečné zakotvení lodi

Zdroj a foto: Ministerstvo dopravy

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře