Od července bude možné žádat o náhradní výživné
Od 1. července 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o náhradní výživné. Jeho smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (rozsudek soudu o povinnosti hradit výživné, případně soudem schválená dohoda o výživném) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neposílá vůbec, jen občas anebo ho platí v nižší částce.

Podmínkou pro vznik nároku na náhradní výživné je, že rodič, nebo jiná osoba, která o nezaopatřené dítě pečuje (např. opatrovník, pěstoun) a jemuž má být výživné hrazeno, případně samo nezaopatřené dítě, je-li zletilé, situaci aktivně řeší. To znamená, že využili všech zákonných možností a pro vymožení dlužného výživného podali návrh na exekuci
nebo soudní výkon rozhodnutí. Dítě musí mít zároveň na území České republiky trvalý pobyt a reálné bydliště.

„Úřad práce ČR se v předcházejících měsících intenzivně připravoval na implementaci zákona o náhradním výživném do své činnosti tak, aby klientům poskytl prvotřídní služby spojené s administrací žádostí. Náhradní výživné je podpora rodin s dětmi, které se kvůli neplacení stanoveného výživného dostaly do svízelné životní situace a je třeba jim v co nejkratší možné době pomoci tuto situaci překonat,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Náhradní výživné tvoří rozdíl mezi měsíční částkou výživného určeného v rozsudku soudu (soudem schválené dohodě o výživném) a výživným, které bylo v daném měsíci skutečně uhrazeno. Dávka se stanovuje na období 4 měsíců a její maximální výše je 3 000 Kč měsíčně. Poskytnutá suma zároveň vychází z měsíčního průměru uloženého a skutečně
uhrazeného výživného v tzv. rozhodném období. Důvodem „průměrování“ sumy je fakt, že povinná osoba může každý měsíc plnit svou vyživovací povinnost pouze částečně a zaslat dítěti vždy jinou částku.

Pro trvání nároku na náhradní výživné je třeba jednou za 4 měsíce Úřadu práce ČR doložit potřebné podklady a prokázat tak, že nárok na náhradní výživné stále trvá. Úřad práce ČR může tuto dávku pro každé dítě vyplatit v součtu maximálně 24x, přičemž tyto výplaty nemusí jít po sobě.

Celkovou výši vyplaceného náhradního výživného pak ÚP ČR bude následně po dlužníkovi vymáhat.

Veškeré informace k náhradnímu výživnému, včetně návodného videospotu, nejčastějších otázek a odpovědí či orientační kalkulačky, jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR

Pokud si lidé nevědí rady s vyplněním formuláře nebo potřebují další podrobnosti, mohou se obracet na Call centrum Úřadu práce ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo psát na speciální e-mail: nahradnivyzivne@uradprace.cz.

Zdroj: MPSV

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře