Ošetřovné, koronavirus,

Krizové ošetřovné bude opět zavedeno v souvislosti s vysokým nárůstem pozitivně testovaných dětí na koronavirus a uzavíraných škol či jejich částí.

Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy a nebo při nařízení individuální karantény dítěti.

Ošetřovné bude navýšeno na 80 procent denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné.

Navržené parametry krizového ošetřovného:

• Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u standardního ošetřovného.
• Výše ošetřovného bude činit 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.
• Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro zaměstnance v pracovním nebo ve služebním poměru, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
• Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí pojistné na sociální zabezpečení.
• Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Od ledna 2022 o dítě budou moci pečovat i další příbuzní kromě rodičů, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti.
• Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření školy nebo třídy nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:

• o nezaopatřené starší děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
• o nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami závažnými poruchami učení,
• osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Vládou schválená úprava ošetřovného prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu péče o dítě z důvodu uzavření školy nebo třídy. Rodiče nebudou muset potvrzovat uzavření školy nebo třídy včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy. Krizové ošetřovné bude také platit u dětí, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Vláda navrhuje platnost krizového ošetřovného na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022, tj. do skončení doby platnosti základních ustanovení zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Návrh předkládá vláda Poslanecké sněmovně se žádostí o projednání v legislativní nouzi, aby se dostatečné finanční zabezpečení rodičů realizovalo co nejdříve.

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře