Otázky a odpovědi, Otázky a odpovědi k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh

Evropský parlament ve středu 9. června schválil návrh nařízení o tzv. covid certifikátech. Tyto dokumenty budou od začátku července vydávány ve všech členských státech a výrazně usnadní cestování po Evropě. Zde vám přinášíme formou otázek a odpovědí shrnutí toho nejpodstatnějšího, co se covidových certifikátů týká.

Nařízení o covidových certifikátech schválil Evropský parlament jednoznačnou většinou svých členů. Přibližme si základní charakteristiku tohoto nástroje, který má pomoci obnovit pohyb lidí po Evropě.
Co je covid certifikát? 

Covid certifikát Evropské unie představuje digitální doklad o tom, že osoba již byla očkovaná proti covid-19, případně byla testovaná na přítomnost nemoci covid-19 s negativním výsledkem nebo onemocnění covid-19 již prodělala.

Co covidový certifikát svým držitelům umožňuje? 

Člověk cestující z jedné země EU do druhé díky němu nebude čelit žádným dalším podmínkám (karanténa apod.) a nebude se muset prokazovat ničím jiným, s výjimkou standardních cestovních dokladů (cestovní pas resp. občanský průkaz) vyžadovaných i za běžné, nekoronavirové situace.

Pro občany jakých států je covid certifikát určen? 

Covid certifikát bude dostupný pro občany zemí EU a Evropského hospodářského prostoru (zkráceně EHP; mezi země EHP patří Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Měl by být rovněž dostupný pro takové občany třetích (mimounijních) zemí, kteří jsou blízkými rodinnými příslušníky občanů EU nebo mají na území EU povolení k dlouhodobému pobytu.

Pro vstup na území jakých zemí covidový certifikát platí? 

Z hlediska oprávnění ke vstupu do jiných zemí budou držitelé covid certifikátů mít snazší cestování do ostatních zemí EU a EHP. V současnosti probíhají jednání se Švýcarskem i jinými třetími zeměmi o tom, že by se k evropskému sjednocenému systému rovněž připojily.

Covidový certifikát nenahrazuje cestovní pas. 

O covidových certifikátech se v médiích často hovoří jako o „covidových či covid pasech”, to je však zkratka, která může působit zavádějícím dojmem. Covidové certifikáty totiž v žádném případě nenahrazují standardní cestovní doklady, jako je cestovní pas či občanský průkaz. Covid certifikáty mají pouze za cíl usnadnit cestování po Evropě pro osoby, které lze z pohledu rizika šíření nákazy považovat za bezpečné. Lidé cestující na území jiného členského státu musí u sebe mít cestovní doklad společně s covidovým certifikátem.

Jakým způsobem můžu covid pas získat? 

Covidové certifikáty ze všech titulů (očkování, test, prodělání nemoci) budou vydávat orgány členských zemí EU – zejména zdravotnické orgány. Podrobnosti ještě budou stanoveny na základě technikálií upravených v národních prováděcích předpisech. V České republice je již nyní možné covid certifikát získat prostřednictvím elektronického portálu pro zdravotnictví (v ČR prostřednictvím tohoto odkazu). Vystavení covidového certifikátu je zdarma.

Od kdy bude covidový certifikát platit? 

Po celé Evropě bude systém uznávání celounijních covidových certifikátů plně funkční od 1. července 2021. Některé země včetně České republiky umožňují získávání covidových certifikátů již nyní.

Jakou formu bude covidový certifikát mít? 

Covid certifikát bude k dispozici v elektronické i tištěné podobě. V elektronické podobě bude možné stáhnout jej do chytrých telefonů. Jak elektronická podoba, tak i její tištěný ekvivalent bude obsahovat tytéž údaje a především bude vybaven QR kódem, který si budou moci zobrazit a načíst příslušní pracovníci celních či jiných oprávněných úřadů členských zemí Unie. „Digitální” se covid certifikátu říká právě proto, že obsahuje unikátní QR kód opatřený digitálním podpisem, který brání padělání.

Jak bude covid certifikát vypadat a v jakém bude jazyce? 

Covidový certifikát bude vyhotoven podle vzoru společného pro všechny členské země (vzor jednotné úpravy covidových certifikátů si můžete prohlédnout zde ). Údaje obsažené v covidovém certifikátu budou uvedeny jednak jazyce členského státu držitele covid certifikátu, jednak v angličtině.

Budou moci s covid certifikátem cestovat pouze lidé, kteří jsou naočkovaní? 

Nikoli. Covid certifikát může být kromě lidí, kteří podstoupili očkování proti covid-19, vystaven i těm, kteří se na přítomnost koronaviru nechají otestovat nebo nemoc covid-19 prodělali, a tedy by proti opětovné nákaze měli mít protilátky. Covid certifikát pouze volný pohyb mezi jednotlivými členskými státy EU usnadní, díky možnosti rychlého načtení údajů ze standardizovaného dokumentu odpadne složitější byrokracie, odlišující se stát od státu.

Jakou vakcínou musím být očkován, abych mohl covid certifikát dostat? 

Členské státy budou uznávat veškeré vakcíny, jejichž použití bylo povoleno Evropskou lékovou agenturou (EMA). V současné době se tedy jedná o vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca a Johnson&Johnson. Jednotlivé členské státy nicméně mohou rozhodnout, že budou uznávat i vakcíny od dalších výrobců – toto případné rozhodnutí ovšem nebude zavazovat žádný další členský stát.

Jaké podmínky budu muset splnit, když nejsem očkovaný, chci se nechat otestovat nebo jsem covid prodělal? 

Možnosti jsou dvě. Zaprvé v případě, že jste prodělal covid-19 v posledních 180 dnech, potvrzení o prodělání této nemoci. Zadruhé, pokud jste covid-19 neprodělal, negativní test na přítomnost koronaviru (PCR test ne starší než 72 hodin, antigenní test ne starší než 48 hodin) provedený profesionálním poskytovatelem (nikoli samotesty).

Více informací o covidových certifikátech EU je k dispozici zde.

Covidovy certifikat Covid pas

Zdroj a foto: Euroskop.cz

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře