Památky, UNESCO, knihovny, muzea, IROP, kultura
Na 290 projektů zaměřených na kulturu v hodnotě 12,7 miliardy korun podpořil v letech 2014-2020 Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Díky těmto financím se zlepšila vizáž a obslužnost nejen našich památek, ale také muzeí a krajských knihoven. Z celkové alokace IROP tvoří podpora kultury 9,1 %, z toho přímo na památky připadá 6,1 %.

„Kultura, která nyní v době pandemie nezažívá nejlehčí časy, je finančně třetí největší oblastí podpory v IROP. Jsme si totiž vědomi, že je nutné pečovat o naše kulturní památky, které jsou nedílnou součástí naší společnosti. Kulturu ,předběhly´ jen na prvním místě silnice II. a III. třídy s 29,8 miliardami rozdělenými na projekty. Na druhém místě je pak oblast vzdělávací infrastruktury, kde se rozdělilo 21 miliard na modernizaci a budování mateřských škol a modernizaci učeben na základních a středních školách,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Revitalizace památek je zaměřená na revitalizaci národních kulturních památek, UNESCO památek a uchazečů o zařazení do obou zmíněných kategorií. Konkrétně jde o obnovu památek a jejich parků a zahrad, restaurování památek, tvorbu nových expozic obnovu a stavbu nových depozitářů, budování nezbytného sociálního a technického zázemí, odstraňování přístupových bariér nebo zvyšování zabezpečení. Celkem jde o 200 projektů památek s podporou v objemu 8,6 mld. Kč. Na jednu památku připadá podpora v průměru 42 mil. Kč, ale rozpětí projektů je od 407 tisíc korun na revitalizaci části zámku v Náměšti nad Oslavou do 202 milionů korun pro UNESCO památku arcibiskupský zámek v Kroměříži.

Ze 14 českých UNESCO památek zapsaných v seznamu světového dědictví jich bylo celkem 9 podpořeno z IROP (např. poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře). U některých z nich jde o více projektů (např. v Kutné Hoře – Vlašský dvůr a kostel sv. Jakuba), z památek ucházejících se o zapsání na seznam UNESCO byla podpořena např.  kolonáda a hala Vincentka v Luhačovicích.

Největší podpora na památky směřuje do Jihomoravského kraje, a to v objemu 1,7 mld. Kč (např. Moravský Krumlov). Druhou největší podporu získaly projekty kulturních památek ve Středočeském kraji za zhruba 1,4 mld. Kč (např. hrad Karlštejn).

Ve Sbírkových fondech bylo podpořeno 90 projektů za 4,1 mld. Kč. Z krajských a státních muzeí bylo podpořeno 77 projektů za 3,4 mld. Kč. Taktéž bylo podpořeno 13 projektů krajských knihoven v celkové výši 756 mil. Kč.

IROP má na období 2021-2027 připraveno dalších 8 miliard určených pro revitalizaci památek, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí a knihoven. Nově přibyde aktivita zaměřená na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu. Projekty z této nové aktivity budou moci být zaměřeny na budování a revitalizaci doprovodné infrastruktury cestovního ruch, např. odpočívadla, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku, budování turistických tras a naučných stezek, revitalizace sítě značení, navigační systémy v městech a obcích nebo budování a modernizace turistických center.

Zdroj: MMR

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře