Podnikatelské projekty roku 2020 vyhlášeny

Nejlepší projekty, které firmy realizovaly s pomocí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API).

Ocenění na slavnostním večeru v pražském Cubex centru převzala například První brněnská strojírna Velká Bíteš spolu s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, Severočeská plynárenská nebo NATURA DK. 

“V roce 2018 trvalo administrování žádosti operačního programu MPO OPPIK v průměru 245 dní, dnes 73. Na proplacení se čekalo několik měsíců, nyní je to i přes důslednou kontrolu 28 dní. Ocenili jsme nejlepší projekty OP PIK za rok 2020,” říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Nejen koronavirus ukázal, jak důležitá je rychlá a cílená pomoc podnikatelům. Zdroje bývají různé, tím standardním a osvědčeným jsou právě fondy Evropské unie. Firmám pomáhají s rozvojem a dá se s nimi operativně řešit i kritická situace jako pandemie covidu, kdy bylo například třeba rychle vyvinout nové výrobky v reakci na aktuální situaci. Zdroje také směřují do oblastí, které se musí transformovat s ohledem na celospolečenský vývoj, globální ekonomiku a udržitelný rozvoj,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Na slavnostním večeru zazněly vítězné projekty v devíti kategoriích. Sedm z nich – Aplikace, Inovace, Potenciál, Proof of Concept, Nemovitosti a Úspory – je tradičních dle zaměření podpory, nově k nim přibyly kategorie z oblasti hospodaření s vodou a cirkulární ekonomiky. Ocenění získalo celkem 15 subjektů, kdy ve třech případech se na projektu podílely dvě organizace společně. Konkrétně tak Podnikatelské projekty roku 2020 realizovaly: CARDION spolu s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, MIKROKLIMA spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, První brněnská strojírna Velká Bíteš spolu s Ústavem fyziky materiálů AV ČR, VIDIA, LINET, ESSENCE LINE, ART CARBON, M Computers, CAMEA, Severočeská teplárenská, NATURA DK a PLEHASO. Přehled včetně projektů je na konci této TZ. 

„Úspěšné projekty podpořené z OP PIK vedou ke konkurenceschopné a udržitelné ekonomice. Podnikatelský projekt roku oceňuje ty nejlepší z nich a ukazuje v praxi, jak čerpání evropských dotací přispívá k rozvoji českých firem a pomáhá jim uspět na globálním trhu,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která jako tzv. zprostředkující subjekt OP PIK přijímá žádosti o dotační podporu a schválené projekty administruje.

OP PIK podporuje konkurenceschopnou a udržitelnou ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. Jde o třetí operační program v gesci MPO. V programovém období 2014-2020 je v OP PIK z Evropského fondu pro regionální rozvoj cca 110 mld. Kč. Podpora z programu se zaměřuje zejména na malé a střední podniky, na některé aktivity mohou finance získat i velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace či subjekty inovační infrastruktury. Na OP PIK v novém programovém období 2021-2027 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) s alokací 81,5 mld. Kč.

Podnikatelské projekty roku 2020

APLIKACE

CARDION s.r.o./ Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i – Pokročilá technologie pro neinvazivní diagnostiku srdeční elektro-mechaniky – VDI monitor

MIKROKLIMA s.r.o./Fakultní nemocnice Hradec Králové – Vývoj myostimulátoru k prototypu dynamometru určenému k objektivnímu měření svalové síly

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s./Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i – Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu

INOVACE

VIDIA spol. s.r.o. – Rozšíření výrobního programu společnosti VIDIA

POTENCIÁL

LINET spol. s.r.o. – Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET spol. s.r.o.

PROOF OF CONCEPT

ESSENCE LINE, s.r.o. – Čip pro diagnostiku mozkového insultu

HOSPODAŘENÍ S VODOU – v programu Inovační vouchery

ART CARBON s.r.o. – Kompozitní filtrační materiál obsahující uhlíkové nanomateriály

NEMOVITOSTI

M Computers s.r.o. – Rekonstrukce objektu k podnikání M Computers s.r.o.

CAMEA, spol. s.r.o. – Rekonstrukce a dostavba objektu CAMEA s.r.o.

ÚSPORY V SZT

Severočeská teplárenská, a.s. – Rekonstrukce tepelné sítě, Most 2019

ÚSPORY ENERGIE

NATURA DK, a.s. – Snížení energetické náročnosti provozu NATURA DK, a.s.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – v programu Nízkouhlíkové technologie – druhotné suroviny

PLEHASO, komanditní společnost – Pořízení technologie pro využití druhotných surovin ve společnosti PLEHASO

Zdroj a foto: MPO

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře