Přídavky na děti jsou vyšší a pro více rodin

Přídavky na děti jsou vyšší a pro více rodin. Kde, kdo a jak o ně může o přídavky požádat?

Přídavky na děti se zvyšují od letošního července o více než čtvrtinu. Spolu s tím se rozšíří i okruh rodin, které na ně budou mít nárok. Nově na přídavky dosáhne přibližně půl milionu dětí, což je zhruba dvakrát více než jich bylo doposud.

Mám nárok na přídavek na dítě?

Nárok na přídavek se odvozuje od 3,4násobku životního minima rodiny (dříve měl koeficient hodnotu 2,7). Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, pokud má rodina „čistý“ příjem nižší, než je 3,4násobek životního minima. Příklady nejvyššího příjmu s nárokem na přídavek na dítě najdete v následující tabulce:

Pridavky na dite tabulka c. 1
Musím žádat o zvýšení přídavku na dítě?

Pokud přídavek na dítě pobíráte, nemusíte o zvýšení nikde žádat. Navýší se Vám automaticky od července 2021. Jelikož se pro nárok na přídavek každé čtvrtletí dokládají příjmy, nezapomeňte, že abyste mohli pokračovat v pobírání přídavku od července, musíte doložit rozhodné příjmy za 2. čtvrtletí.

Pokud Vaše dítě přídavek na dítě doposud nepobíralo, pro vznik nároku na výplatu je třeba podat od července 2021 žádost o přídavek na dítě.

Co všechno musím dokládat?

Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na tomto odkazu. V případě dotazů Vám pak poradí operátoři Call centra ÚP ČR tel. 800 779 900 bezplatná linka

E-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz, rodicak@uradprace.cz.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně umístil na svých webových stránkách a Facebooku videospoty. V nich najdete nejen návod na vyplňování žádostí, ale také se dozvíte, jaké jsou základní podmínky pro získání přídavku na dítě. Na webových stránkách ÚP ČR (www.uradprace.cz) jsou zájemcům
k dispozici i další praktické podrobnosti, včetně „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě definovaných, a tedy nejvíce frekventovaných, otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti.

Kam mám přijít s žádostí?

Vše potřebné vyřídí na úřadu práce. Nově je žádost možné podávat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa skutečného pobytu. Tedy tam, kde příjemci dávek nebo ti, kteří o ně nově žádají, žijí. V tomto ohledu už tedy nebude platit, že místně příslušné k vyřízení zmíněných dávek je pracoviště Úřadu práce ČR podle místa trvalého
pobytu. Kontakty na jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR můžete najít ZDE

Jak vysoký bude přídavek?

Přídavky na děti se od července 2021 zvyšují na tyto částky:

Pridavky na dite tabulka c. 2

Zvýšená výměra přídavku na dítě náleží pracujícím rodinám. Tedy pokud jeden z rodičů pracuje nebo podniká, má nárok na zvýšenou výměru přídavku na dítě.

Další změny v novele zákona o státní sociální podpoře
Přídavky na děti jsou vyšší a pro více rodin

Započítávání příjmu nezaopatřených dětí do nároku na dávky státní sociální podpory: Nově se nebude příjem nezaopatřených dětí například z brigády, praxe, práce na dohodu apod. započítávat do rozhodného příjmu rodiny pro účely stanovení nároku na dávky státní sociální podpory.

Jednorázové dočerpání rodičovského příspěvku: Nově Úřad práce ČR vyplatí jednorázově zbývající část rodičovského příspěvku, který rodina, z důvodu narození dalšího dítěte, nestačila vyčerpat do zákonem stanovené celkové výše (300 tis. Kč, u vícerčat 450 tis. Kč). Platí to pro rodiny, kterým se dítě narodilo nejdříve v den účinnosti novely, tedy v červenci 2021. Jednorázová výplata rodičovského příspěvku proběhne poté, co rodič oznámí Úřadu práce ČR, že se do rodiny narodilo další (nové) nejmladší dítě. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu samostatně výdělečně činný.

Zdroj: Tiskové oddělení MPSV, foto: Facebook MPSV

.

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře