Státní fond podpory investic spustí program Nájemní bydlení
Program Výstavba pro obce, který po pandemii hlásí nárůst nových žádostí, má nejvíc schválených projektů ve Středočeském kraji, kde bylo poskytnuto 16 dotací a 4 úvěry. Na dotace tam bylo uvolněno téměř 150 milionů korun, na úvěry pak cca 55 milionů korun. Celkově na nové sociální a dostupné byty půjde téměř 700 milionů korun.

„Program Výstavba pro obce se v posledních týdnech rozjel naplno. Momentálně také jednáme se zástupci měst a obcí, abychom jim program ušili ještě více tělo. Několik projektů je už realizovaných. Například v Ústeckém kraji dokončili projekty v Peruci, kde díky poskytnuté dotaci 2,2 milionů korun vybudovali dva sociální byty ve veřejné budově v rámci její rekonstrukce. Další projekt s výší dotace 4,3 miliony korun byl dokončen Třebenicích. I tam vznikly dva nové sociální byty, a to v nevyužitém podkroví,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Z programu Výstavba pro obce bylo nejvíce podpor poskytnuto Středočeskému kraji – 16 dotací a 4 úvěry, v Ústeckém kraji 8 dotací a 1 úvěr. Ve Středočeském kraji bylo na dotace uvolněno téměř 150 milionů korun, na úvěry pak cca 55 milionů korun. V Ústeckém kraji bylo na dotace uvolněno téměř 65 milionů korun, na úvěry pak cca 15,2 milionů korun. Mezi další úspěšné kraje patří například kraj Jihočeský a Zlínský.

MMR dále zvažuje rozšíření programu směrem k dalším možným příjemcům, jako jsou developeři, neziskové organizace, charity a podobně. Podmínky by byly téměř shodné s tím rozdílem, že v sociální části by byl kladen větší důraz na spolupráci s obcí. Mimo jiné i proto, že o výběru sociálně potřebných domácností by vždy musel rozhodovat sociální pracovník obce. Měkčí možností by bylo pouze schválení výběru provedeného investorem a kontrola správnosti nájemních smluv. V případě dostupných bytů by mohl být limit minimálně místně obvyklého nájemného motivačním impulsem pro výstavbu nájemních bytů, která je dlouhodobě prioritou MMR.

O dotace a úvěry mohou žádat obce, které díky programu získají finance na výstavbu sociálních bytů například pro seniory či samoživitelky s nízkým příjmem, nebo na dostupné nájemní byty pro domácnosti veřejně prospěšných profesí. V případě sociálních bytů je poskytována dotace ve výši až 100 % způsobilých výdajů, na dostupné byty je poskytován dlouhodobý nízkoúročený trvale fixovaný úvěr ve výši až 100 % způsobilých výdajů. V loňském roce bylo nařízení vlády novelizováno, aby bylo možné zohlednit poznatky z předchozí šestiměsíční zahajovací etapy a kvůli zvýšení příjmového limitu byla rozšířena cílové skupina.

Zdroj: MMR

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře