„Záruky pro mladé“ podpořily už více než 11 tisíc lidí

Celkem 11 408 mladých lidí z celé ČR už vstoupilo do projektů „Záruky pro mladé“. Polovina z nich, celkem 5 315, už podepsala pracovní smlouvu. Úřad práce ČR dosud poskytl zaměstnavatelům příspěvky v celkové výši přesahující 706 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že jednání o nových dohodách stále probíhají, počet účastníků projektů v novém zaměstnání stále roste.

Dohromady 13 regionálních projektů s názvem „Záruky pro mladé v …. kraji“ realizuje Úřad práce ČR v jednotlivých regionech prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Celkem má úřad k dispozici na podporu snížení nezaměstnanosti mladých lidí více než 1,3 mld. Kč. Projekty začal Úřad práce ČR realizovat postupně od prosince 2015. Na základě úspěchu v praxi a pozitivních výsledků plánuje jejich prodloužení do října 2022. Kompletní přehled je uveden na stránkách Úřadu práce.

„Projekty podporují mladé nezaměstnané do 29 let, bez rozdílu dosaženého vzdělání. Jsou určené zejména těm, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností, především kvůli absenci pracovních návyků, chybějící praxi, nedostatečnému vzdělání nebo nízkému věku. V evidenci ÚP ČR je momentálně téměř 66 tis. mladých lidí do 29 let, z toho 3 212 mladistvých, kteří by neměli začínat svoji pracovní kariéru jako uchazeči o zaměstnání. Úřad práce ČR jim proto prostřednictvím projektů nabízí šanci na pracovní uplatnění,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR spolupracuje se zaměstnavateli zejména při umisťování účastníků projektu na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – vyhrazená. Zaměstnavatelům tak umožňuje získat mladé lidi sice bez větších zkušeností, ale naopak s potenciálem a možností zaučit je přímo ve firmě pod dohledem zkušených mentorů. Šanci na nové pracovní místo dostávají klienti, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR alespoň 3 měsíce a od doby, kdy ukončili studium, získali maximálně 3 roky praxe.

Odborní poradci ÚP ČR se v maximální možné míře snaží spárovat vhodné účastníky a konkrétní nabízená místa. Pokud úřad uzavře dohodu se zaměstnavatelem, může firmě poskytnout finanční podporu na dobu 6 až 12 měsíců na mzdové náklady. Výše příspěvku, včetně výdajů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, se odvíjí od kumulace hendikepů umisťovaného uchazeče (např. dlouhodobá evidence, nedostatek praxe, omezená mobilita, zdravotní postižení, neodpovídající vzdělání, …). Úřad práce ČR vyhledává pracovní příležitosti pro odborné praxe mladých lidí v regionech jak v nabídce volných pracovních míst, tak i prostřednictvím monitoringu zaměstnavatelů, který realizuje přímo ve firmách.

Největší počet uzavřených dohod podporujících zaměstnání mladých lidí do 29 let dosud uzavřela Krajská pobočka ÚP ČR v Brně (1 103). Mezi účastníky všech 13 projektů tvoří většinu bývalí studenti středních škol s maturitou a odborných učilišť. Vstupují do něj také mladí lidé se základním vzděláním. Zaměstnavatelé mají největší zájem o pracovníky v administrativě, prodeji, ve službách, v technických oborech, řemeslech či ošetřovatelství.

K 31. 1. 2021 bylo v evidenci Úřadu práce ČR celkem 13 360 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho absolventů bylo 10 168. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR 57 416 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru, kováře, nástrojáře, pomocníky ve výrobě, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavební výrobě nebo pracovníky informačních služeb. V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku a administrativu, gastronomii (kuchař, číšník), osobní a provozní služby (kadeřník), hotelnictví a obchod. Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských a technických fakult, studijních programů sociální péče, informační a komunikační technologie nebo vzdělávání a výchova.

Zdroj: MPSV, foto: Fb – MPSV
, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře