Útlum uhlí mění Moravskoslezský kraj, pomáhá s tím stát i samospráva. Utlumované doly přebírá DIAMO

Tento týden končí činnost doly ČSA a Darkov v Moravskoslezském kraji, na základě rozhodnutí vlády přechází 1. března z firmy OKD pod státní podnik DIAMO.

Po začlenění části převzatých zaměstnanců začne nový odštěpný závod DARKOV naplno provádět v převzatých lokalitách přípravné nebo likvidační práce a sanačně-rekultivační práce. Zároveň bude ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Moravskoslezským krajem připravovat rozvojové projekty a nové využití důlních areálů.

„První etapu převodů dolů k 1. lednu se podařilo zvládnout bez problémů, přestože na přípravu moc času nebylo. Věřím, že státní podnik DIAMO zvládne i druhou vlnu převzetí dolů a všechny následné kroky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Naším společným cílem je, aby proces převzetí a likvidace utlumovaných dolů proběhl s důrazem na bezpečnost, sociální klid, ochranu životního prostředí a rozvojové potřeby regionu.“

Státní podnik DIAMO podle smlouvy o koupi části závodu OKD, která byla podepsána 18. února, převezme s doly Darkov a ČSA i 1 749 zaměstnanců OKD. Z nich 1 252 absolvuje v první polovině března propouštěcí pohovory. Zaměstnanci budou mít možnost stejně jako při první vlně ukončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí. Výše odstupného se odvíjí od způsobu ukončení pracovního poměru a od počtu odpracovaných let. V případě ukončení pracovního poměru dohodou může zaměstnanec obdržet až 11násobek průměrného měsíčního výdělku, v případě výpovědi pouze maximálně 4násobek průměrného měsíčního výdělku.

Propuštění zaměstnanci mají nárok na státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů útlumu hornictví, který prosadilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro horníky pracující pod zemí činí 8 000 korun měsíčně, pro ostatní 5 300 korun měsíčně. Podporu mohou dostávat až pět let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka.

Zbývajících 497 zaměstnanců z OKD začlení státní podnik do organizační struktury svého nového odštěpného závodu DARKOV (sídlícího na dole Darkov v Karviné). Ten bude mít celkem už 697 zaměstnanců, kteří zajistí útlumové a likvidační práce v dolech i na povrchu a další zahlazování následků hornické činnosti, včetně odvalů a odkališť. Činnosti v jednotlivých převzatých lokalitách se budou lišit podle stavu a stupně legislativního postupu, který musí předcházet zahájení likvidace hlavních důlních děl.

„Budeme také aktivně vyhledávat příležitosti k využití uzavíraných dolů a důlních areálů. Jedná se zejména o možnosti využití energetického potenciálu dolů a budování průmyslových zón. Začali jsme už spolupracovat s Moravskoslezským krajem i městy a obcemi na Karvinsku, abychom mohli sladit naše plány a povinnosti s regionálními rozvojovými zájmy a napomoci tak k úspěšné transformaci regionu,“ říká ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

Moravskoslezský kraj má jasnou vizi, jakým směrem by se mělo území po ukončení těžby proměnit. „Pohornická krajina Karvinska má na svých 62 kilometrech čtverečních obrovský potenciál. Celé území je potřeba řešit koncepčně tak, aby se území nyní připomínající krajinu duchů proměnilo v atraktivní lokalitu, která bude táhnout investory, ale také lidem nabídne zajímavé možnosti trávit zde volný čas. Proto vznikla Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Zkráceně POHO 2030. Věřím, že se nám tu ve spolupráci s partnery podaří vytvořit prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Chceme, aby do roku 2030 byla pohornická krajina územím v pohybu, s novou energií, a to při maximálním využití chytrých řešení,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že se Moravskoslezský kraj také zabývá dopady, jaké bude v budoucnu mít úplné ukončení těžby i na subdodavatelské firmy, které jsou na OKD ekonomicky navázané. „Nechceme nechat tyto firmy a jejich zaměstnance na holičkách, proto vznikl krajský program TASK FORCE OKD, který má za cíl pomoci firmám vyrovnat se s útlumem a ukončením těžby uhlí v regionu tak, aby dál úspěšně fungovaly a dávaly lidem práci. Cestou je pomoc získat finanční prostředky na inovace a úpravu jejich programu.“

Společnou snahou státního podniku, Ministerstva průmyslu a obchodu a kraje bude mimo jiné získání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci (Just transition fund), který cílí na tzv. uhelné regiony, a z Modernizačního fondu financovaného z výnosů z emisních povolenek. Ten by mohl podpořit například výstavbu fotovoltaických elektráren v areálech dolů. Mezi zvažovanými rozvojovými projekty je kupříkladu také využití důlních plynů, využití tepelného potenciálu podzemních a důlních vod nebo využití odvalů jako zdroje stavebního materiálu.

Co se týče postupu útlumu dolu Darkov a ČSA, státní podnik DIAMO podá žádost na Obvodní báňský úřad v Ostravě k povolení zajišťovacího provozu dolu, ve kterém se bude připravovat vyklizení dolu a snížení jeho energetické náročnosti. Současně budou probíhat práce na redukci rozlohy důlního pole nezbytné před zahájením samotné likvidace dolu. Ještě v roce 2021 by měl být zahájen legislativní proces směřující k povolení likvidace hlavních důlních děl. Zároveň budou pokračovat rekultivační práce zahájené v předchozích letech.

Veškeré náklady na útlum převedených dolů z OKD převzal počínaje dnem 1. 1. 2021 státní podnik DIAMO. Celkové náklady na útlum hornictví v letech 2020–2035 byly včetně nákladů na zajišťování báňské záchranné služby a státního příspěvku uvolňovaným zaměstnancům vyčísleny na 15,6 mld. Kč.

Zdroj: MPO

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře