5G sítě, Ministerstvo pro míChytrá města 2021,Jaké možnosti nabízí sítě nových generací českým městům ,Smart Cities
V. ročník soutěže Chytrá města 2021, kterou pořádá nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú., a jejímž spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, již zná všechny své vítěze.

Dne 2. prosince 2021 se na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze uskutečnilo Slavnostní předání ocenění vítězům letošního ročníku soutěže. Slavnostním odpolednem, které proběhlo za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, provázel novinář a moderátor České televize Jakub Železný. Do letošního ročníku soutěže Chytrá města měly možnost svá chytrá řešení přihlásit nejen města, jak již napovídá název soutěže, ale také obce, kraje, regiony, soukromé společnosti či fyzické osoby. Přihlašovatelé mohli do soutěže přihlásit svá chytrá řešení v podobě projektu, modelu nebo vize. Do soutěže tedy byly zařazeny nejen již existující projekty, ale i záměry či vize, jejichž realizace je teprve v přípravě. Všechna přihlášená řešení hodnotila Odborná porota soutěže, kterou tvořilo 26 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry. Při hodnocení porotci zohledňovali soulad řešení s principy a pilíři Smart City, mezi které patřila kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.

Ocenění v soutěži Chytrá města 2021 byla udělena celkem v deseti kategoriích:

Idea, Model, Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, Projekt pro město od 10 do 50 tisíc obyvatel, Projekt pro město od 50 do 200 tisíc obyvatel, Projekt pro město nad 200 tisíc obyvatel, Projekt pro region, Projekt celostátního významu a Mezinárodní projekt.

V každé kategorii byli porotou vybráni dva finalisté, kteří získali od Odborné poroty nejvyšší hodnocení v dané kategorii. Všechny finálové projekty byly představovány již před Slavnostním vyhlášením ve vestibulu budovy CIIRC na výstavě finalistů soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 a na Slavnostním předávání pak byli jednotliví finalisté uváděni krátkými medailonky, ve kterých zástupci přihlašovatelů představovali svá chytrá řešení. V průběhu večera pak byl v každé jednotlivé kategorii moderátorem večera vyhlášen vítěz, který obdržel krásné ocenění vytvořené světoznámou sklářkou Vendulkou Prchalovou.

Vítězi svých kategoriích se v letošním V. ročníku soutěže Chytrá města 2021 stala následující chytrá řešení:

IDEA: „Chytré Veselí nad Moravou“ (přihlašovatel město Veselí nad Moravou),
MODEL: „Fotovoltaika za korunu“ (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.),
PROJEKT PRO OBEC DO 10 TIS. OBYVATEL: Aplikace Živé Milevsko“ (přihlašovatel město Milevsko),
PROJEKT PRO MĚSTO S 10 AŽ 50 TIS. OBYVATELI: „Přestupní terminál Šumperk“ (přihlašovatel město Šumperk),
PROJEKT PRO MĚSTO S 50 AŽ 200 TIS. OBYVATELI: Webová aplikace „Traffic Modeller“ (přihlašovatel RoadTwin s.r.o. pro Statutární město Plzeň),
PROJEKT PRO MĚSTO S VÍCE NEŽ 200 TIS. OBYVATELI: „Ekodotace Brno.cz“ (přihlašovatel Magistrát města Brna),
PROJEKT PRO REGION: „Vzdálená správa dopravního značení“ (přihlašovatel Operátor ICT a.s.),
PROJEKT PRO STÁT: „Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ (přihlašovatel Jihomoravský kraj a ENESA a.s.),
MEZINÁRODNÍ PROJEKT: „Fengoo IoT platforma“ (přihlašovatel NetVoice s.r.o.),

Na základě hlasování Odborné poroty byly oceněny i významné osobnosti v oblasti smart city. Ocenění Osobnost pro veřejný sektor získal Ing. David Škorňa, vedoucí mezinárodního projektu SPARCS (chytrá energetika) za město Kladno; expert pro smart cities a vedoucí projektu Financování chytrých řešení za Svaz měst a obcí ČR a poradce Národního centra energetických úspor pro oblast energetiky. Osobností pro soukromý sektor se stal Ing. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Odborná porota soutěže se rozhodla také udělit čtyři Zvláštní ceny za mimořádný přínos daného řešení:
  • Zvláštní cena poroty za přínos v oblasti životního prostředí a upcyclingu: „Protihlukový transparentní panel v gumovém rámu“ (přihlašovatel Regutec a.s.),
  • Zvláštní cena poroty za přínos v oblasti snižování CO2„Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny“ (přihlašovatel Magistrát města Brna),
  • Zvláštní cena poroty za přínos v oblasti boji s pandemii covid-19: „E-shop městských služeb Brno ID, modul ZOO, rozšíření modulu ZOO o službu Nakrm zvíře“ (přihlašovatel Magistrát města Brna),
  • Zvláštní cena poroty za přínos v oblasti hospodaření se srážkovou a šedou vodou: „Hospodaření s vodou v Libereckém kraji (přihlašovatelé Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. a Liberecký kraj).

    V. ročník soutěže Chytrá města 2021 stejně jako v předešlých ročnících proběhl za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které obcím, městům i regionům poskytuje metodickou podporu, přehled v oblasti financování, prostor pro sdílení dobré praxe v rámci českých i zahraničních zkušeností a podporuje osvětu a odbornou iniciativu ze strany dalších aktérů. Poděkování patří i partnerům soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021, kterými pro letošní ročník soutěže byly společnosti ČEZ ESCO a.s., Axians redtoo s.r.o., DHI a.s., Regutec a.s., Center of City of the Future a iNexia s.r.o. Děkujeme také organizacím, které nad letošním ročníkem soutěže přebraly záštitu, konkrétně Svazu měst a obcí České republiky, Asociaci krajů České republiky, Národnímu centru energetických úspor, Centru marketingového výzkumu a tržních analýz Vysoké školy ekonomické v Praze, Pražskému inovačnímu institutu, Center of City of the Future, Czech Smart City Clusteru a Svazu moderní energetiky.

    Slavnostním předáním ocenění vítězům byl letošní V. ročník zakončen a před námi je v pořadí již šestý. Věříme, že zůstanete soutěži věrni svou podporou, hledáním a implementací nových, inovativních řešení, nástrojů a služeb v obcích, městech či regionech a že se přihlášená řešení stanou příkladem dobré praxe i pro ostatní.

Zdroj: MMR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře