Poplatek za výplaty důchodů v hotovosti se zvýší, Růst cen vloni ovlivnil všechny ekonomické sektory, Výdaje na invalidní důchody přesáhly 50 miliard korun, Podnikové investice výrazně rostly, Prudký růst cen trápí domácnosti i podniky
Výdeje na invalidní důchody – Počet příjemců invalidního důchodu v Česku každým rokem mírně klesá, na konci roku 2021 dosahoval 415 tisíc osob. Celkové výdaje na invalidní důchody v roce 2021 činily 52,8 miliardy korun. Vedle toho bylo vyplaceno 2,6 miliardy korun na dávky pro osoby se zdravotním postižením, tedy na příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcku.

Na konci roku 2021 pobíralo invalidní důchod celkem 414,6 tis. osob, v porovnání s rokem 2010 se jejich počet snížil o desetinu, v absolutním vyjádření to představuje pokles o více než 50 tisíc osob. „V minulém roce ve věku 18–64 let pobíralo invalidní důchod 6,5 % osob. Tento podíl se v čase příliš nemění, ale významně se liší regionálně. Nejnižší byl v roce 2021 v Praze, kde dosáhnul 3,6 %, a nejvyšší hodnoty vykazovaly okresy Teplice, Rakovník, Hodonín a Louny, kde mělo přiznaný invalidní důchod ve věku 18–64 let více než deset lidí ze sta,“ vysvětluje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Invalidní důchod pro invaliditu III. stupně mělo v roce 2021 celkem 163 tis. osob, pro invaliditu II. stupně 77 tis. osob a pro nejnižší stupeň invalidity 175 tis. osob. Muži měli častěji oproti ženám přiznaný invalidní důchod pro invaliditu III. stupně (43 % mužů vs. 36 % žen ze všech invalidních důchodců daného pohlaví), ženy naopak častěji pobírají invalidní důchod I. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně dosahovala v prosinci 2021 hodnoty 13 422 Kč, u II. stupně invalidity 8 942 Kč a u nejnižšího stupně 7 642 Kč. Celkem bylo za rok 2021 na invalidní důchody vydáno 52,8 mld. Kč, tedy o 1,7 mld. více než o rok dříve.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením zahrnují příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka ve výši 550 Kč měsíčně, kterou v roce 2021 využilo průměrně 255,2 tis. osob měsíčně. Celkové výdaje za rok 2021 na příspěvek na mobilitu představovaly 1,7 mld. Kč. Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová dávka, kterou je možné získat na pomůcku uvedenou ve vyhlášce, např. na úpravu automobilu, stavební práce spojené s uzpůsobením bytu pro člověka se zdravotním postižením, pořízení plošiny či vodicího psa. Celkem bylo za rok 2021 vyplaceno 6,3 tis. příspěvků na zvláštní pomůcku v celkové výši 887 mil. Kč.

V prosinci 2021 bylo v Česku celkem 400,5 tis. držitelů průkazů pro osoby se zdravotním postižením, z čehož bylo 208 tis. žen a 192 tis. mužů. „Nejčastějším druhem průkazu je ZTP pro osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, který mělo 270 tisíc osob. Průkaz ZTP/P pro osoby se zvlášť těžkým postižením s potřebou průvodce mělo 108 tisíc osob a průkaz TP pro osoby se středně těžkým postižením mělo 38 tisíc. Téměř tři čtvrtiny držitelů průkazu přesáhly věkovou hranici 60 let,“ uvedla Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Více informací nejen o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, ale také o důchodovém a nemocenském pojištění, dávkách státní sociální podpory a pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, vybraných sociálních službách a mezinárodním srovnání výdajů na sociální ochranu naleznete v nově vydané publikaci ČSÚ Vybrané údaje o sociálním zabezpečení – 2021. Zdrojem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Zdroj: ČSÚ
 

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře