Covid sport podpora Milan Hnilicka

Na základě vládního usnesení k tomuto programu vyhlašuje dnešním dnem Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou Výzvu I programu COVID-SPORT II

Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 12. 11. 2020 a ukončen 7. 12. 2020. Veškeré podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete v dokumentu Výzvy I. (Vláda ČR na svém zasedání dne 14. 10. 2020 schválila text programu COVID–SPORT II, jehož prostřednictvím má Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou rozdělit alokaci 500 mil. Kč podnikatelským subjektům realizujícím vybrané sportovní profesionální soutěže a sportovní akce na území ČR. )

Základní informace o Výzvě:

Žádosti je možné podávat od 12. listopadu 2020, 10:00 hodin do 7. prosince 2020, 17:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z  Portálu AIS MPO.

Do Systému je nutné se zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do Systému prostřednictvím eIdentity (NIA). Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou. Po registraci a přihlášení se do Systému bude možné žádost plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace. Podrobný popis registrace bude uveden v nápovědě Systému a v doprovodných dokumentech dostupných na výše uvedených internetových stránkách.

Podpora prostřednictvím tohoto Programu bude poskytována v režimu Dočasného rámce Evropské komise , v rámci bodu sekce 3.1 Dočasného rámce (podpora do výše 800.000 EUR pro jeden podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity) podle podmínek notifikace Evropské komise

Výzva realizuje 2 oblasti podpory – oblast A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní některé z Výzvou definovaných  profesionálních mistrovských sportovních soutěží. Oblast B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny.

Alokace pro Oblast podpory A. je stanovena ve výši 425 000 000 Kč a alokace pro Oblast podpory B. je stanovena ve výši 75 000 000 Kč.

Dotace poskytnutá příjemci může pokrýt nejvýše 50 % celkových uznatelných nákladů, maximální absolutní dotace činí 12 500 000 Kč pro oblast podpory A a 10 000 000 Kč pro oblast podpory B

Hodnocení žádostí bude provedeno na základě Výzvou stanovených kritérií

Příjemce musí mimo jiné prokázat formou čestného prohlášení, že je subjektem postiženým doložitelným propadem příjmů v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-19 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví, resp. nařízení hygienických stanic

Veškeré další informace o požadavcích na dotační žádosti, jejich obsah a vymezení způsobilých nákladů jsou uvedeny ve Výzvě I programu.

Pro přímé dotazy k Výzvě a Programu je možné využít následujícího kontaktu:

Mgr. Martin Šlajchrt
Oddělení dotací ve sportu
Národní sportovní agentura
+420 704 857 083
slajchrt@agenturasport.cz


Zdroj a více informací: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/vyhlaseni-vyzvy-i-programu-covid_sport-ii–257693/

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře