Sněmovní vyšetřovací komise k případu Bečva. Vyjádření policejního prezidenta k případu „Bečva“
Do dnešního dne jsem se k případu otrávené Bečvy nijak nevyjadřoval. Měl jsem k tomu (a stále mám) zcela konstantní důvod. Nechtěl jsem připustit, aby vedle trestního řízení probíhalo kontinuální „veřejné“ vyšetřování, které to skutečné bude prodlužovat a mařit. Přestože jsem osobně k tomu nepřispěl a Policie ČR postupuje zcela v souladu s trestním řádem, který ve fázi přípravného řízení explicitně zakazuje orgánům činným v trestním řízení poskytovat jakékoliv informace z probíhajícího řízení, veřejné vyšetřování stejně probíhá.

Jakkoli jsem schopen pochopit veřejný, mediální i politický zájem komentovat a vyhledávat informace od každého, kdo je ochoten mluvit, nemění to nic na mém přesvědčení, že to není správné. Přesto jsem do toho nevstupoval a činím tak až v okamžiku, kdy je napadán policejní sbor a zpochybňována práce vyšetřovatelů. A to ze strany média, které soustavně manipuluje fakta a vynucuje si policejní spolupráci.

Nyní budu osobní. Vážený pane Patočko. Upřímně Vám děkuji za Váš neutuchající zájem o vyšetřování ekologické havárie na Bečvě a věřte, že jej beze zbytku sdílím. Děkuji Vám, že jste Policii České republiky k prověřované věci sdělil vše, co jste pokládal za důležité a co podle Vašeho názoru může přispět k objasnění věci. Mohl jste tak a nadále můžete činit kdykoliv sám uznáte za vhodné a to jakoukoliv formou. Vašemu tvrzení, že jste doposud neměl možnost policii informace předat, vůbec nerozumím. Přímo za drzost pak ale z Vaší strany považuji fakt, že veřejnosti podsouváte Váš laický názor, kdy zpochybňujete zákonnost postupu kriminalistů při provádění úkonů. Pokud jde o nahlížení do mobilního telefonu, pane Patočko, policisté postupovali podle § 78 trestního řádu, který ukládá každému povinnost předložit nebo vydat věc policejnímu orgánu, pokud je k tomu vyzván. Souhlas státního zástupce k tomu úkonu není vyžadován. Pokud osoba této výzvě nevyhoví, pak může být věc odňata a k tomu je teprve potřeba souhlas státního zástupce. Nevadí mi, že to nevíte, vadí mi, že zpochybňujete rutinní policejní úkon a poukazujte na porušení práva ze strany policie, když sám nemáte v této oblasti ani elementární znalost. Dále poukazujete na osoby, které dle Vašeho názoru měly být a nebyly vyslechnuty, na neochotu policejního orgánu pracovat s informacemi, které nabízíte a vykládáte tento přístup policie jako „podezřelý“.

Vážený pane Patočko. Nemáte a nemůžete mít žádné informace o tom, s jakými informacemi či vyšetřovacími verzemi policie pracuje. Jsou to pouze Vaše domněnky a nepodložené spekulace. Skutečnost, že mne veřejně vyzýváte, abych Vaše domněnky a spekulace objasňoval, nic nemění na věci, že přípravná fáze trestního řízení je neveřejná, což je pro policejního prezidenta i všechny příslušníky policejního sboru, závazné.

Zdroj: Policie ČR / genmjr. Jan Švejdar, policejní prezident      


,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře