Spotřeba elektřiny v ČR, Výroba a spotřeba elektrické energie v Jihomoravském kraji v roce 2022
Výroba a spotřeba elektrické energie v Jihomoravském kraji – Z elektráren využívajících obnovitelné zdroje pocházelo v roce 2022 34,3 % vyrobené elektrické energie v Jihomoravském kraji. Jeden obyvatel jihomoravské domácnosti v průměru spotřeboval 1 307,9 kWh elektrické energie. Spotřeba energie se v domácnostech kraje meziročně o 0,9 % zvýšila, celková spotřeba elektrické energie zahrnující všechna odvětví hospodářství kraje o 2,9 % poklesla.

K 31. 12. 2022 dosáhl instalovaný výkon elektráren v České republice hodnoty 20 796,1 MW. Nejvyšší podíl na instalovaném výkonu měly parní elektrárny, a to 45,3 %, 20,6 % připadalo na jaderné elektrárny, 10,0 % na fotovoltaické elektrárny, 6,6 % na paroplynové, 5,3 % na vodní, 4,9 % na plynové a spalovací a 1,6 % na větrné elektrárny.

V Jihomoravském kraji na konci roku 2022 byly elektrárny o výkonu 917,5 MW a na instalovaném výkonu elektráren ČR se podílely hodnotou 4,4 %. Ve srovnání s ostatními kraji to byl podíl 6. nejnižší. Prvenství dlouhodobě patří Ústeckému kraji, instalovaný výkon 5 262,3 MW tvořil 25,3 % kapacity ČR.

Téměř polovinu instalovaného výkonu elektráren v Jihomoravském kraji tvoří fotovoltaické elektrárny (48,8 %). Na území kraje zaznamenaly nejvýraznější rozmach v letech 2009 a 2010. V roce 2009 tvořily tyto elektrárny 23,9 % výkonu a v roce 2010 již 51,0 % instalovaného výkonu. Instalovaný výkon elektráren v kraji se v roce 2009 vlivem rozvoje fotovoltaiky meziročně zvýšil o 27,8 %, v roce 2010 dokonce o 66,0 %.  V dalších letech se instalovaný výkon elektráren již nijak výrazně neměnil. V roce 2022 parní elektrárny tvořily 24,7 % instalovaného výkonu a paroplynové elektrárny 12,9 %. Na plynové a spalovací elektrárny připadalo 8,9 % výkonu, na vodní 3,8 % a na větrné elektrárny 0,9 % instalovaného výkonu.

V České republice bylo v roce 2022 podle předběžných údajů vyrobeno celkem 84 527,5 GWh elektrické energie. Největší část energie, a to 48,6 %, byla vyrobena v parních elektrárnách. V jaderných elektrárnách bylo vyrobeno 36,7 % energie, 4,6 % připadlo na plynové a spalovací elektrárny a 3,0 % na paroplynové. Ve fotovoltaických elektrárnách bylo vyrobeno 2,7 % energie, na vodní elektrárny připadlo 2,5 % a na větrné 0,8 % vyrobené elektřiny.

V Jihomoravském kraji v roce 2022 elektrárny vyrobily 1 734,4 GWh elektrické energie, což bylo pouze 2,1 % výroby energie v ČR. Ve srovnání s ostatními kraji to byl podíl 7. nejnižší. Prvenství dlouhodobě patří Ústeckému kraji, zde bylo vyrobeno 23 310,9 GWh elektrické energie, což bylo 27,6 % výroby ČR.

Více než třetina elektrické energie v roce 2022 byla v Jihomoravském kraji vyrobena v elektrárnách využívajících „obnovitelné zdroje“ – 30,4 % energie vyprodukovaly fotovoltaické elektrárny, 3,1 % vodní elektrárny a 0,8 % větrné elektrárny. Celkem 26,1 % elektřiny bylo vyrobeno v parních elektrárnách, 21,1 % v plynových a spalovacích elektrárnách a 18,5 % v paroplynových elektrárnách.

Zatímco podíl Jihomoravského kraje na výrobě elektrické energie v ČR v roce 2022 činil pouze 2,1 %, na republikové spotřebě energie se kraj podílel hodnotou 9,5 %. Spotřeba energie v kraji dosáhla podle předběžných údajů 5 476,5 GWh, meziročně vzrostla o 23,4 GWh, tj. o 0,4 %. Nárůst spotřeby byl zaznamenán především v zemědělství (o 1,6 %) a v odvětví průmyslu (o 1,2 %). Celkově spotřeba elektřiny v hospodářství klesla oproti předcházejícímu období o 2,9 %, zatímco spotřeba domácností vzrostla o 0,9 %. Jeden obyvatel jihomoravské domácnosti v roce 2022 spotřeboval v průměru 1 307,9 kWh elektrické energie, což bylo proti roku 2021 o 9,1 kWh více. Od roku 2014 se v kraji přepočtená spotřeba elektrické energie na 1 člena domácnosti s výjimkou roku 2018 každoročně zvyšuje.

Poznámka:
Informace o provozu elektrizační soustavy v krajském členění zveřejňuje Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Data pocházejí od výrobců, distributorů elektřiny a obchodníků s elektřinou. Údaje za rok 2022 jsou součtem dat z jednotlivých čtvrtletních zpráv o provozu elektrizační soustavy ČR a jsou tedy předběžné.

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře