Lekari COV deti sport covid19 vlada cr

Lékařská komise ČOV v čele s uznávaným odborníkem na pohybovou medicínu a fyzioterapii, profesorem Pavlem Kolářem, apeluje v prohlášení na vládu, aby v co nejkratší době rozvolnila restrikce uvalené na sportování dětí a mládeže.

K úspěšnému překonání jakékoliv pandemie, tedy i současné pandemie Covid-19, je nutné vedle bezprostředních protiepidemických opatření také zohledňovat dlouhodobé dopady, které vzniknou následkem restrikcí. Některé se projeví teprve v čase. To je velmi zrádné a ve vztahu k nastavovaným protiepidemickým opatřením někdy i velmi těžko argumentovatelné a prosaditelné.

Jedním z dlouhodobých dopadů, který se projeví s odstupem času na tělesném, a tím i duševním zdraví, je restriktivní omezení pohybových aktivit u celé populace, především však u mladé generace. Je jednoznačné, že pravidelné sportování na školách i mimo školu přináší pro organismus a imunitní systém více pozitivních než negativních stimulů. Vlivem posílení tvorby hlenu v dýchacích cestách při sportování lze také zásadním způsobem posílit vstupní bariéru viru, a tím snížit jeho množství, které se případně dostane do organismu. Bez pohybu, a tedy dostatečného energetického výdeje, bude vždy i velké riziko obezity. Její následky můžeme sledovat ve zvýšené míře v přímém přenosu právě v dnešním období pandemie Covid-19.

Je třeba si také více uvědomit, že o efektu pohybové aktivity v dospělosti se rozhoduje v dětství a mládí. Předškolní a školní věk je zcela zásadním obdobím, kdy si mladá generace vytváří a upevňuje vztah k fyzické aktivitě a sportu. Při obdobném pohybovém podnětu jako v mládí dochází v dospělosti k rozpomenutí se na pohybovou zkušenost, včetně emočních zážitků vyvolaných endorfiny. Formuje se tím pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Pokud se v tomto věku nestane pohyb přirozenou a příjemnou součástí života, je velmi lákavou alternativou televizní obrazovka či monitor počítače. V dětství nepoznané krátkodobé ani dlouhodobé endorfinové účinky spojené s pohybem a zvyšováním fyzické zdatnosti vedou k tomu, že pohybová aktivita nepřináší v dospělosti žádnou radost.

Považujeme za nezbytné, aby i za pandemie Covid-19 byla zvažovaná cílená a také individualizovaná opatření, která zohledňují všechny oblasti našeho života nejen bezprostředně, ale i v čase. Dlouhodobé restrikce spojené s omezením možností pohybových aktivit u mladé generace musí být podloženy mimořádně průkaznými důvody – rozhodně vážnějšími, než jakými jsou dnes zdůvodňovány. K tomu je třeba také zmínit, že k dočasnému zrušení kompletní základní školní docházky, včetně tělesné výchovy, nepřistoupili v žádné zemi kromě Izraele.

Chceme tímto apelovat na vládu, aby možnosti spojené se sportováním dětí a mládeže, včetně tělesné výchovy na školách, byly prvním krokem při rozvolňování restrikcí. Je to v zájmu budoucího nejen tělesného, ale i duševního zdraví celé mladé generace.

Lékařská komise ČOV:

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD. (předseda komise)
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Vladimír Dobeš
MUDr. Bořivoj Gronych
MUDr. Petr Krejčí
Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
MUDr. Miloš Matouš
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Jaroslav Větvička

Zdroj: hokej.cz

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře