Změny v oblasti příspěvku na péči, MPSV poskytne 4 miliardy korun na odměny pro 100 tisíc zaměstnanců v sociálních službách
Od 1. 1. 2022 dojde na základě novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ke sjednocení poskytovaných částek příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti. V praxi to bude znamenat, že Úřad práce ČR bude v případě vzniku nároku na tuto dávku vyplácet jejím příjemcům měsíčně stejnou výši bez ohledu na to, jestli klient žije v domácím prostředí nebo např. v domově seniorů. K úpravě dojde automaticky a nebude nutné o ni žádat.

Příspěvek na péči je určen lidem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání některých z 10 základních životních potřeb. Jejich seznam stanoví zákon. Patří mezi ně mimo jiné mobilita, orientace, komunikace, tělesná hygiena nebo třeba péče o domácnost. Příspěvek je určen na úhradu této péče a pomoci.

Výše dávky se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné osoby a věku příjemce

Zákon stanoví odlišné částky pro děti do 18 let a pro dospělé. V případě III. a IV. stupně závislosti pak podle současné legislativy hraje roli také to, jestli dotyčný žije doma nebo v pobytovém zařízení (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, sociální služby ve zdravotnickém zařízení, hospic, dětský domov). To se ale od nového roku mění. Dochází ke zrušení diferenciace částek příspěvku na péči pro klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči. Budou tak pobírat totožnou výši příspěvku bez ohledu na to, jaký typ péče využívají.

davky na peci zpravy z cr zpravodajsky portal

„K této úpravě dojde automaticky. Není tedy třeba o ni žádat. Informace o změně měsíčně poskytované částky se klienti dozví v dopise, který obdrží nejpozději začátkem ledna 2022. Od tohoto měsíce jim také Úřad práce ČR bude vyplácet novou příslušnou částku příspěvku na péči,“ shrnul generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

V letošním roce vyplácel Úřad práce ČR v průměru 355 tisíc příspěvků na péči měsíčně. Výše uvedená změna se dotkne přibližně 45 tisíc klientů.

Další praktické informace o této dávce (dle aktuálně platné legislativy), včetně návodného videa jsou k dispozici na webových stránkách ÚP ČR – https://www.uradprace.cz

Zájemci mohou využít i rady „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě definovaných, a tedy nejvíce frekventovaných, otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti. V případě obecných dotazů se pak klienti mohou obracet na Call centrum ÚP ČR: (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře