Ztráty vody v Česku se dlouhodobě daří snižovat
Ztráty vody v Česku v roce 2021 meziročně poklesly o 0,2 %, když dosáhly hodnoty 14,9 %. Češi loni denně spotřebovali v průměru 93,2 litru vody, což bylo o 2,1 litru více než v předchozím roce. Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena čtyři procenta obyvatel země.

V Česku se od roku 2014 průměrné ztráty vody v trubní síti držely pod hranicí 17 %. Zatímco v roce 2004 přesahovaly 21 %, v roce 2021 již nepřekročily 15 %. Nejvíce si polepšila Praha, která během tohoto období snížila ztráty z 26,6 % na 15 %, “ vysvětluje Soňa Horáčková z oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Vodou z vodovodů bylo loni zásobováno 96 % obyvatel Česka, tedy o 1,4 % více než v roce 2020. Délka vodovodní sítě vzrostla o 1,4 %, počet osazených vodoměrů o 1,7 % a počet vodovodních přípojek o 1,6 %.

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl 87,4 %, z tohoto bylo 96,9 % napojeno na čistírnu odpadních vod. Celkově se vyčistilo 97,5 % odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci. Počet čistíren odpadních vod meziročně vzrostl o 66 zařízení a množství vyprodukovaných kalů narostlo o 2,2 %.

Cena pitné vody meziročně vzrostla ze 41,40 Kč za m3 na 43,80 Kč bez DPH, tedy v průměru o 2,40 Kč za m3. Průměrná cena stočného dosáhla 38,50 Kč bez DPH.

Publikované údaje související s počty obyvatel (počty a podíly obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci, spotřeba vody) jsou ovlivněny výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021, a nejsou proto plně srovnatelné s předchozími roky.

Kompletní datové soubory naleznete v aktuální publikaci ČSÚ Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2021.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře