Aktuální informace pro rodiče. Od 1. března vzniká nárok na ošetřovné

Krizové ošetřovné. Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od 1. 3. 2021

Usneseními vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 platí od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 včetně zákaz osobní přítomnosti všech dětí škol a předškolních zařízení:
 • pro žáky od 3. tříd nepřetržitě od 21. 12. 2020
 • pro žáky 1. a 2. tříd od 1. 3. 2021
 • pro děti navštěvující všechny typy předškolních zařízení* od 1. 3. 2021
  (* tedy i v dětských skupinách, jeslích, mikrojeslích apod.)

Provoz základních škol a předškolních zařízení je aktuálně podle rozhodnutí vlády omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

 • základních škol při zdravotnických zařízeních,
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • mateřských škol při zdravotnických zařízeních,
 • individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),

Nárok na ošetřovné z důvodu omezení provozu škol se posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Nárok na ošetřovné vzniká po dobu uzavření škol a předškolních zařízení následovně:

Z důvodu omezení provozu škol:

 • nárok na poskytování ošetřovného náleží od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole nebo předškolním zařízení, mimo období vyhlášených jarních prázdnin, jejichž termín je pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně. Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen.
 • Protože uzavření 3. a vyšších tříd platí nepřetržitě od 21. 12. 2020, vzniká nárok na ošetřovné, pokud dítě dosáhlo 10 let nejpozději 22. 12. 2020.

Uplatňování nároku na ošetřovné a na jeho výplatu

Zaměstnanec, který již uplatnil nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020 (týká se dětí třetích a čtvrtých tříd), vyplní opět za březen 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ se stejným číslem na tiskopisech a předá zaměstnavateli.

Zaměstnavatel zašle OSSZ tiskopis „Příloha k žádosti o ošetřovné“. Rozhodné období se stanoví ke dni 21. 12. 2020.

Zaměstnanec, který bude uplatňovat ošetřovné na dítě mladší (1. nebo 2. třída ZŠ nebo dítě navštěvující předškolní zařízení) vyplňuje stejný formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“, ke kterému mu bude při stažení vygenerováno číslo formuláře a předá formulář zaměstnavateli.

Zaměstnavatel zašle OSSZ tiskopis „Příloha k žádosti o ošetřovné“. Rozhodné období se stanoví ke dni 1. 3. 2021.

Informace o poskytování ošetřovného včetně příslušných formulářů a návodu k vyplnění jsou zveřejněny také na webu České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) v sekci aktuality.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře