Nejnovější zprávy

Sport

Reality

Územní plán – regulativy a míra využití

Územní plán – regulativy a míra využití

Územní plán obsahuje ve vybraných funkčních plochách regulativy, stanovující maximální míru využití území a minimální podíl bydlení. Míra využití území je stanovena pro rozvojová území obytná, smíšená, zvláštní a pro území služeb a nerušící…