Malé obce mohou žádat dotace na digitalizaci územních plánů

Digitalizaci územních plánů – Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu

Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.

„Dobře si uvědomujeme, že standardizace plánů představuje značnou finanční zátěž. Větším obcím jsme na začátku roku nabídli podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ty menší teď mohou získat finanční prostředky ze státního rozpočtu. Nejde samozřejmě jen o peníze, pro pořizovatele i projektanty jsme připravili také bezplatná školení a další poradenství,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Průběžnou výzvu MMR vyhlašuje v podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, který je součástí programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+. O dotaci mohou žádat pouze obce s 5 tisíci obyvateli nebo méně. Resort podpoří dvě aktivity, v prvním případě je to vytvoření územního plánu podle jednotného digitálního standardu. Týká se obcí, které žádný územní plán nemají nebo ho zastupitelstvo schválilo před 1. 1. 2007. U druhé aktivity obec dosud nesmí mít zpracovaný územní plán v jednotném standardu a realizuje změnu v územním plánu, který byl vydán po 1. 1. 2007. Okruh oprávněných žadatelů je dál podrobně vymezen ve výzvě. Její znění je možné nalézt zde. K 31. 12. 2021 MMR evidovalo 1219 obcí bez územního plánu vydaného po 1. 1. 2007.

Ve výzvě resort celkem připravil 90 milionů korun. V případě první aktivity dotace dosahuje až 80 % uznatelných nákladů na zpracování, max. ale 500 tisíc korun na jeden územní plán. U druhé dotační aktivity podpora může pokrýt až 90 % nákladů na zpracování dokumentace v jednotném standardu, maximálně ale 250 tisíc korun na jednu změnu územního plánu. Příjem žádostí MMR ukončí 31. října 2023, ve 12:00 hod.

Kromě školení, která byla ve všech krajích dostupná pořizovatelům i projektantům zdarma, zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj webovou stránku, kde soustřeďuje veškeré podpůrné materiály. Kromě vlastní vyhlášky je zde dostupný metodický pokyn k jednotnému standardu územního plánu, průběžně doplňované vybrané otázky a odpovědi a rovněž prezentace a videozáznam ze školení. Pokud po nastudování vyhlášky, metodiky a častých otázek budou přetrvávat nejasnosti, je možné zaslat dotaz na e-mail: KonzultacniStredisko@uur.cz.

Zdroj: Státní správa

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře