Omikron,, Covid, koronavirus, Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě a postupy při vystavování eNeschopenek

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě. Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, přináší tento příspěvek zaměstnancům, pokud jim byla nařízena karanténa po 28. únoru 2021. Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací?

Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby (tj. osoby bez příznaků), která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Jak se zaměstnavatel dozví o karanténě a izolaci? Připravuje v této souvislosti ČSSZ nějaké úpravy notifikací pro zaměstnavatele? V obou případech je vystavována eNeschopenka.

U karantén, které jsou primárně určeny osobám bez příznaků, bylo použití eNeschopenky umožněno již na začátku března loňského roku, a to za specifických podmínek: lékař vystaví eNeschopenku
s diagnózou Z209 a do kolonky profese uvede slovo „karanténa“. Zaměstnavatel se tedy dozví o nařízení karantény stejně jako dosud.

V případě izolace jde o osoby, které jeví známky onemocnění, a eNeschopenka se jim tedy musí vystavit standardně. Nově je však třeba, aby se informace o nařízené izolaci dostala běžnou cestou k zaměstnavateli. Obdobně jako u karantény byl proto dohodnut postup, kdy lékař při vystavení eNeschopenky uvede do pole profese slovo „izolace“.

Současně ČSSZ aktuálně intenzivně připravuje technické řešení, díky kterému se zaměstnavatel dozví i informaci o eNeschopenkách, u nichž byla nařízena izolace (důvodem pro vystavení eNeschopenky byla diagnóza, která je současně důvodem pro izolaci), i pokud lékař tuto skutečnost do pole profese neuvede. Pokud totiž lékař sdělí ČSSZ k eNeschopence diagnózu indikující izolaci, na straně ČSSZ se informace o izolaci automatizovaně doplní do notifikací pro zaměstnavatele a zaměstnavatelé ji naleznou v poli profese, tj. na stejném místě, kde nyní nacházejí informaci o nařízení karantény.

Výše zmíněné technické řešení je aktuálně vyvíjeno v testovacím prostředí a bude spuštěno v průběhu následujících dvou týdnů. ČSSZ bude o jeho nasazení do produkčního prostředí aktivně informovat. Zároveň připravujeme podrobné informace, jak postupovat v jednotlivých situacích tak, aby při zpracování mezd za měsíc březen, v rámci kterého začnou zaměstnavatelé vyplácet tzv. izolačku, byly k dispozici všechny potřebné informace v případech, kdy lékař potvrdí na eNeschopence karanténu nebo izolaci.

Popis změn v notifikacích pro zaměstnavatele najdete na webu ČSSZ.

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře