V Plzeňském kraji vzrost počet obyvatel díky migraci
Počet obyvatel v Plzeňském kraji od počátku roku vzrostl díky kladnému saldu stěhování. Meziročně došlo k poklesu počtu rozvodů, živě narozených, zemřelých a přistěhovalých, zvýšil se počet sňatků a vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2022 celkem 579 941 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 1 234 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými, a to o 1 962 osob. V regionu stále můžeme sledovat trend, kdy převyšují počty přistěhovalých nad vystěhovalými, a to již dvanáctým rokem. V regionu došlo k nárůstu počtu obyvatel v pěti okresech ze sedmi, kdy se na kladném celkovém saldu podílel vyšší počet přistěhovalých. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Plzeň-město (445 osob), naopak pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v okresech Klatovy (o 94 osob) a Domažlice (o 21 osob). Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených jak v celém kraji, tak i ve všech jeho okresech, nejvíce v okresech Plzeň-město (o 206 osob), Klatovy (o 198 osob) a Plzeň-jih (o 105 osob).

V kraji se za 1. pololetí 2022 živě narodilo 2 643 dětí, což je meziročně o 352 dětí méně. Narodilo se zde více děvčat než chlapců. Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Plzeň-jih (o 37), Rokycany (o 18) a Tachov (o 17).

Prvorozené děti tvořily 45,6 % všech živě narozených dětí, druhorozené 40,0 % a 382 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 1 369 dětí, tedy 51,8 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo na Tachovsku (60,2 %), nejnižšího naopak v okrese Rokycany (49,1 %).

V 1. pololetí 2022 zemřelo v kraji 3 371 mužů a žen, tedy meziročně o 1 173 osob méně (pokles o 25,8 %). Nejvíce zemřelých bylo ve věku 70–89 let (61,9 %). Mezi zemřelými bylo 10 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,9 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) a kojenecká úmrtnost (3,8 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla v kraji vyšší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za půl roku od počátku roku 2022 přistěhovalo 4 586 osob, což bylo o 221 osob méně než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 2 139 osob a 2 447 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 2 624 osob (meziročně o 198 více), z toho 69,3 % do ostatních krajů v ČR a 30,7 % do zahraničí.

V kraji bylo během 1. pololetí uzavřeno 1 091 sňatků, tedy o 250 více než ve stejném období roku 2021. Pro 68,1 % ženichů respektive pro 67,8 % nevěst to byl první sňatek.

Zdroj: ČSÚ – Rychlá informace – Pohyb obyvatelstva – 1. pololetí 2022 

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře