Výsledky kontrol pohonných hmot v prvním pololetí, Nafta zdraží, Sněmovna schválila zvýšení spotřební daně, Průměrná cena benzinu v Česku dosáhla nového maxima, Spotřební daň z nafty a benzinu se na léto sníží o 1,50 Kč na litr

Výsledky kontrol pohonných hmot v roce 2020. Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly odebraných vzorků pohonných hmot v roce 2020. Celkem zkontrolovala 2 251 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavků nevyhovělo 12 vzorků.

V průběhu roku 2020 vydala ČOI zákaz prodeje na 30 116,65 litrů pohonných hmot v hodnotě 926 962,73 korun.

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2020 odebrala a zkontrolovala 2 251 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, FAME, LPG, CNG a ethanolu E85. Monitorování jakosti pohonných hmot probíhalo na čerpacích stanicích v celé České republice. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 12 vzorků, což představuje 0,5 %. Oproti roku 2019, kdy z celkového počtu 2 668 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 18 vzorků (0,7 %), došlo v roce 2020 ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2019 bylo v roce 2020 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (z 0,3 % na 0,2 %), motorové nafty (z 1,0 % na 0,8 %) a u vzorků LPG pro pohon (z 0,3 % na 0,0 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků ethanolu E85 (z 10,0 % na 12,5 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG, LPG a FAME.

Česká obchodní inspekce v této oblasti kontrol spolupracovala s Celní správou, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden – prosinec 2020
druh palivaodebrané vzorkyv %nevyhovující vzorky% z druhu paliva
Automobilové benziny86738,5220,2
Motorové nafty1 12449,9390,8
Směsné palivo00,0000,0
FAME10,0400,0
LPG2199,7300,0
CNG321,4200,0
Ethanol E8580,36112,5
Celkem2 251100,00120,5

Vývoj jakosti pohonných hmot v průběhu roku 2020

Nevyhovující vzorky v %
měsícautomobilové benzinymotorová naftasměsné palivo*FAMELPGCNGethanol E85Celkem
Leden0,00,00,00,00,00,00,00,0
Únor0,04,70,00,00,00,00,02,6
Březen0,00,00,00,00,00,00,00,0
Duben
Květen0,00,00,00,00,00,00,00,0
Červen0,00,00,00,00,00,0100,00,4
Červenec0,90,00,00,00,00,00,00,4
Srpen1,00,00,00,00,00,00,00,4
Září0,00,90,00,00,00,00,00,4
Říjen0,02,20,00,00,00,00,01,1
Listopad0,00,00,00,00,00,00,00,0
Prosinec0,01,50,00,00,00,00,00,8
SUMA0,20,80,00,00,00,012,50,5

* Vzorky paliva SMN 30 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v roce 2020 odebrány

Vyvoj jakosti pohonnych hmot

Z tabulky a grafu je zřejmé, že v roce 2020 nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot a to 5 vzorků byly zjištěny v měsíci únoru. V měsíci říjnu byly zjištěny 2 nevyhovující vzorky a v měsících červnu, červenci, srpnu, září, prosinci 1 nevyhovující vzorek. V ostatních měsících roku 2020 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V měsíci dubnu 2020 nebyly Českou obchodní inspekcí odebrány v důsledku epidemie nového koronaviru žádné vzorky pohonných hmot.

Automobilové benzíny

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 867 vzorků automobilových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnily celkem 2 vzorky. Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly:

jakostní ukazatelpočet nevyhovujících jakostních ukazatelů% z odebraných vzorků příslušného druhu
konec destilace10,1
OČVM10,1
OČMM10,1
tlak par10,1

Zbývajících 865 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1: 2019 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

V souvislosti s hlubokým propadem prodeje automobilových benzinů v důsledku epidemie koronaviru Česká obchodní inspekce umožnila prodejcům pohonných hmot doprodat skladové zásoby automobilových benzinů na čerpacích stanicích a tolerovat odchylky parametru „tlak par“ a posuzovat tyto vzorky jako nezávadné v rozmezí 60 – 90 kPa do 30. 6. 2020. Dále v důsledku přebytku automobilových benzinů v kvalitě vyhovující přechodovému období z důvodu prudkého poklesu poptávky způsobené dopadem opatření k pandemii COVID-19, z důvodu nedostatečné produkce a distribuce motorového benzinu v kvalitě pro letní období, kterou způsobila dvouměsíční odstávka rafinérie UNIPETROL Litvínov a vzhledem ke vzniku fyzikálně-chemického jevu tzv. směšovacího efektu (specifikován v ČSN EN 228) Česká obchodní inspekce umožnila prodejcům pohonných hmot doprodat skladové zásoby automobilových benzinů na čerpacích stanicích a tolerovat odchylky parametru „tlak par“ a posuzovat tyto vzorky jako nezávadné v rozmezí v rozmezí 45 – 65 kPa od 1. 7. 2020 do 15. 7. 2020.

Motorové nafty

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 124 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 9 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly:

jakostní ukazatelpočet nevyhovujících jakostních ukazatelů% z odebraných vzorků příslušného druhu
bod vzplanutí70,6
síra20,2

Zbývajících 1 115 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1: 2018 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Směsné palivo, FAME

V roce 2020 byl odebrán a kontrolován 1 vzorek FAME, který splnil jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 14214+A2: 2019 Kapalné ropné výrobky – Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení. Vzorky směsného paliva SMN 30 se vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo odebrat.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 219 vzorků LPG. Všechny odebrané a kontrolované vzorky splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589: 2019 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 32 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 – Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a metody zkoušení.

Ethanol E85

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 8 vzorků pohonné hmoty ethanol E85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy ve zkoušeném ukazateli „voda“ a „tlak par“, což činí 12,5 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Zbývajících 7 odebraných a kontrolovaných vzorků vyhověly jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN EN 15293: 2019 – Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

V průběhu roku 2020 byl zkontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1 124 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 867 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila během minulého roku v 6 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Celkem se jednalo o 30 116,65 l pohonných hmot v hodnotě 926 962,73 Kč.

Konkrétně bylo opatření vydáno na:

  • 18 354,30 l motorové nafty v hodnotě 557 271,76 Kč
  • 10 380,35 l automobilových benzinů v hodnotě 331 133,17 Kč
  • 1 382,00 l ethanolu E85 v hodnotě 38 557,80 Kč

Zdroj: Státní správa

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře