Startuje národní výzva k předkládání žádostí o podporu z programu LIFE

Startuje národní výzva na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření v oblasti klimatu. Její součástí je také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu

Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu na financování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí, vyhlašovaných Evropskou komisí v letošním roce. „Ministerstvo životního prostředí pro tento rok počítá s celkovou finanční podporou devadesáti milionů korun. Sedmasedmdesát milionů korun půjde na spolufinancování projektů, tři miliony korun na přípravu projektové dokumentace a deset milionů korun na spolufinancování partnerů projektu,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík. „Snažíme se českým žadatelům z programu LIFE maximálně pomáhat. Podpora z národní výzvy je jedním z opatření, které zvedlo zájem na národní i evropské úrovni,“ řekl ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračoval: „Potvrdil to i loňský rok. Dnes už víme, že v evropské výzvě 2022 máme prozatím podpořené tři projekty. První z nich – projekt ClimArchiBase vytváří klimatickou vzdělávací platformu pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí. Projekt LIFE in Salt Marshes se zabývá problémem degradace, eutrofizace a ztráty druhové a stanovištní rozmanitosti osmi lokalit lučních mokřadů N2000 a projekt LIFE4ZOO se snaží řešit problém spotřeby a nedostatku vody v zoologických zahradách.“

Hlavní změnou oproti minulému roku je navýšení podpory na jeden projekt z původních 15 na 20 milionů korun. Spolufinancování projektu tedy může činit max. 20 milionů korun a současně 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu. Na přípravu projektové dokumentace může být poskytnuta podpora až 40 000 korun, mimořádně až 80 000 korun, na jeden projekt. V případě, že bude žádost schválena Evropskou komisí v rámci výzvy unijního programu LIFE, může žadatel získat dokonce zvýšenou podporu na přípravu projektové dokumentace až 200 000 korun. Spolufinancování partnera projektu může činit až 1,5 milionů korun na jednoho partnera.

Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě vyhlašované Evropskou komisí a předložením projektových návrhů splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. „Program LIFE je dobrým zdrojem na financování nápadů podnikatelů i malých, středních i velkých firem. Využívat jej mohou i neziskové organizace, kraje, města, vysoké školy nebo vědecko-výzkumné instituce, jejichž snahou je aplikovat výsledky své práce ve výrobě. V Česku se aktuálně s národní podporou realizují třeba projekty zaměřené na praktické uplatnění inovativní technologie pro čištění vod kontaminovaných pesticidy, revitalizaci rašelinišť a obnovu přírodního vodního režimu v horských oblastech nebo ochranu páchníka hnědého v Evropsky významné lokalitě Poodří,“ doplnil ministr Hladík.

Unijní program LIFE prostřednictvím projektů plní své poslání, kterým je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je odolné vůči změně klimatu a zároveň přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mail: life@mzp.cz.

Zdroj: Státní správa / Další informace o programu jsou dostupné na stránkách MŽP nebo www.program-life.cz.

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře