Státní fond podpory investic spustí program Nájemní bydlení

Bytová výstavba v Olomouckém kraji – Podle předběžných údajů byla v Olomouckém kraji během 1. pololetí letošního roku zahájena výstavba 1 453 bytů. Současně bylo 1 235 bytů dokončeno. V obou případech došlo k nejvyššímu meziročnímu růstu mezi všemi kraji, který byl zapříčiněn především zvýšeným počtem zahájených a dokončených bytů v nových bytových domech.

Zahájené byty

Podle předběžných dat stavebních úřadů byla v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2022 zahájena výstavba 1 453 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 81,6 %. V letošním roce bylo zahájeno o 653 bytů více než ve stejném období roku 2021. Novou výstavbou vznikne 1 203 bytů (meziročně o 552 bytů více) a změnou již dokončených staveb 250 bytů (meziročně o 101 bytů více).

Nejvíce bytů v Olomouckém kraji bylo v 1. pololetí 2022 zahájeno v nových bytových domech, a to celkem 663 bytů. Jejich počet byl o 485 bytů vyšší než ve stejném období minulého roku. Meziročně vyšší bylo také tempo výstavby rodinných domů. V těchto stavbách bylo započato 536 bytů, tj. o 65 bytů více než v 1. pololetí 2021. V nebytových budovách byla zahájena výstavba 118 bytů, což odpovídalo meziročnímu zvýšení o 102 byty.

V rámci Olomouckého kraje bylo nejméně bytů zahájeno v okrese Jeseník (36 bytů), který se stal jediným okresem v kraji s meziročním poklesem počtu zahájených bytů. Naopak nejvyšší meziroční růst byl sledován v okrese Olomouc, kde bylo zahájeno 851 bytů (tj. o 574 bytů více než v 1. pololetí 2021). Do tohoto okresu byla soustředěna především výstavba bytů v nových bytových domech. V těchto novostavbách bylo v okrese Olomouc zahájeno 610 bytů, tj. 92,0 % ze všech zahájených bytů v nových bytových domech v kraji. Také ve zbývajících okresech se počty zahájených bytů meziročně zvýšily: v okrese Prostějov na 228 zahájených bytů, v okrese Přerov na 208 zahájených bytů a v okrese Šumperk na 130 zahájených bytů.

Počet zahájených bytů v kraji tvořil 6,4 % z celkového počtu 22 721 zahájených bytů v České republice. Nejvíce bytů bylo zahájeno ve Středočeském kraji (3 951 bytů převážně v rodinných domech), Jihomoravském kraji (3 282 bytů zejména v rodinných a bytových domech) a na území hlavního města Prahy (3 118 bytů většinou v domech bytových).

Dokončené byty

Dokončených bytů v Olomouckém kraji bylo v 1. pololetí 2022 celkem 1 235, což bylo o 306 bytů (tj. 32,9 %) více než v 1. pololetí 2021. Novou výstavbou vzniklo 1 081 bytů (meziročně o 216 bytů více) a změnou již dokončených staveb dalších 154 bytů (meziročně o 90 bytů více). Mezi dokončenými byty bylo více bytů zkompletováno v nových rodinných domech (566 bytů), což ale bylo o 11 bytů méně ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Naproti tomu bylo 510 bytů zkolaudováno v nových bytových domech, což bylo o 225 bytů více než před rokem. V nebytových budovách bylo dokončeno 14 bytů.

Stejně jako u zahájené výstavby bylo nejvíce dokončených bytů situováno v okrese Olomouc (715 bytů). Většinu z nich tvořily dokončené byty v nových bytových domech (444 bytů). Meziročně bylo v okrese Olomouc dokončeno o 263 bytů více. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo evidováno ještě v okresech Šumperk (celkem 190 bytů) a Prostějov (189 bytů). Meziroční pokles charakterizoval Přerovsko (114 bytů) a Jesenicko (27 bytů).

Celkový počet dokončených bytů v Olomouckém kraji tvořil 7,1% podíl z celkového počtu dokončených bytů v České republice (17 403 bytů). Nejvíce bytů bylo dokončeno ve Středočeském kraji (3 541 bytů), v hlavním městě Praze (2 504 bytů) a v Jihomoravském kraji (2 245 bytů).

Zdroj: ČSÚ, Více informací naleznete v časových řadách.

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře