Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2022, Turistům se v Plzni otevře opravená katedrála i nový minipivovar. Ve městě je uvítá infocentrum s vyhlídkovou věží

Cestovní ruch v Plzeňském kraji – V Plzeňském kraji došlo v 1. pololetí 2022 k výraznému meziročnímu nárůstu návštěvnosti i počtu přenocování. Na celkové návštěvnosti ČR měl region v mezikrajském porovnání 9. podíl. Průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta se mírně prodloužila jen u rezidentů. Hosté z Německa představovali stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí. Údaje o meziročním porovnání jsou výrazně ovlivněny opatřeními souvisejícími s covid-19 v loňském roce.

Cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2022

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2022 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 215 725 osob, z toho více než dvě třetiny tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 169,5 %, kdy převažoval nárůst počtu návštěvníků ze zahraničí nad domácími hosty. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 2. čtvrtletí 2022 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 36 504, tedy více než polovina ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (4 505, tj. 6,7 %) a Polska (3 066, tj. 4,6 %).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2022 strávili celkem 476 836 nocí, což byl více než 2,5násobný počet nocí za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,2 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,2 dne.

Celková návštěvnost ve 2. čtvrtletí 2022 oproti stejnému období roku 2021 vzrostla ve všech krajích ČR. Největší nárůst se projevil v Praze, kam přijelo o 1 368 152 osob více, dále v kraji Jihomoravském (o 342 315), Jihočeském (o 204 382) a Středočeském (o 202 221).

Cestovní ruch v 1. pololetí 2022

Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí 2022 celkem 338 039 hostů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu počtu návštěvníků o 265,2 %. Počet hostů ze zahraničí byl v 1. pololetí 2022 vyšší o 86 209 osob v porovnání s rokem 2021, tedy 6,5násobně více. I v případě domácí klientely došlo k nárůstu, a to o 159 259 hostů, což představuje více než trojnásobný nárůst. V období ledna až června 2022 navštívilo Plzeňský kraj necelých 102 tis. zahraničních hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,3 % a jedná se tak o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě stále řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovala téměř třetina všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. pololetí 2022 zařadily kraje Jihomoravský, Královéhradecký a Jihočeský. Naopak nejméně návštěvníků směřovalo v tomto období na Pardubicko, Ústecko a Vysočinu.

Ve srovnání s 1. pololetím 2021 se počty příjezdů hostů zvýšily ve všech krajích. Nejvyšší nárůst hostů v absolutním vyjádření byl zaznamenán v Praze (o 2 043 662), dále pak v krajích Královéhradeckém (o 522 905), Jihomoravském (o 520 418) a Libereckém (o 381 677).

Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až června v Plzeňském kraji 792 675 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 nárůst o 577 tis. nocí. Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,3 noci a průměrná doba pobytu na 3,3 dne, což je srovnatelná hodnota v porovnání s 1. pololetím roku 2021. K mírnému prodloužení pobytu došlo jen u domácí klientely v meziročním porovnání, a to o 0,1 dne.

Z celkového počtu 102 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. pololetí 2022 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa. Do našeho kraje jich zavítalo 53 768, přičemž hosté z Německa tvořili více než polovinu z celkového počtu nerezidentů. Ve stejném období předchozího roku navštívilo Plzeňský kraj 7,9 tis. německých hostů. Dále k nám směřovali ve větším počtu také hosté ze Slovenska, Polska, Rakouska a Itálie. Nejdelší doba pobytu v případě zahraničních turistů byla mapována u hostů z Norska, Portugalska, Řecka, ostatních afrických zemí či Dánska.

Celkový počet hostů v Plzeňském kraji meziročně vzrostl o 265,2 %, u nerezidentů dokonce o 547,3 %, a počet přenocování vzrostl o 267,7 % (u cizinců o 499,9 %). Hostů z Německa přijelo na území kraje v období mezi lednem a červnem roku 2022 téměř sedminásobně více než ve stejném období roku 2021.

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře