omega 3

Víte, že fatální případy COVID-19 odhalily, že v plicích proběhla tzv. cytokinová bouře 1(CRS), kterou organizmus nezvládl? Je to vážný stav organizmu zprostředkovaný imunitním systémem.

Výživa vás sice v tomto stavu nezachrání, ale v prevenci svého zdraví můžete udělat hodně. Připravte své tělo na možné onemocnění koronaviry COVID-19

Budete-li v dobré kondici, pravděpodobnost mírnějšího průběhu a uzdravení lze očekávat vyšší. Chcete přece přežít infekci s lehčími příznaky nemoci nebo ne? Hovoříme-li obecně o cytokinech a výživě, je zajímavé, že některé omega-3 mastné kyseliny mohou prostřednictvím cytokinů také snižovat zánětlivé procesy v těle. Ke kontrole zánětlivých procesů v organizmu přispívá i vitamin D. Tyto významné živiny naleznete v tučných rybách nebo rybím oleji.

Omega-3 (EPA+DHA) mastné kyseliny, vysoký omega 3 index a vhodný poměr mezi kyselinou arachidonovou a eicosapentaenovou (EPA), popisovaný jako „rovnováha lokálních hormonů“ v buněčných membránách, známých jako eicosanoidy (např. prostaglandiny, leukotrieny, protektiny), slouží jako prekursory cytokinů. Působí také protizánětlivě. Mohou nespecificky pomoci připravit tělo na zátěž a onemocnění. Obecně víme, že omega-3 působí modulaci cytokinů k snížení zánětu (čti např. Modulation of Inflammatory Cytokines by Omega-3 Fatty Acids ).

Dlouhodobý přívod rybího oleje nebo koncentrátu polynenasycených mastných kyselin (PUFA) s vysokým obsahem omega-3 (zejména EPA a DHA) přispívá k normální funkci imunitního systému, mozku a srdce. Zlepšení lze pozorovat i u zdravých jedinců, kdy jsou případné disbalance, díky dietě bohaté na PUFA omega-3 mnohem dříve a účinněji vyrovnávány. EPA ve vyšších dávkách zkracuje průběh zánětlivých procesů. Jde o potlačení proinflamatorních cytokinů (IL-1, IL-6, TNF-α).

Nejde jen o teorii. V intervenční studii SZÚ na zdravotnících (kohorta 28 osob) jsme použili dávku 2 g omega-3 denně (EPA+DHA) v rybím oleji. Parametry všech pokusných osob se do 8 týdnů výrazně zlepšily! Graf ukazuje, že hodnoty tzv. omega 3 indexu se u 75 % kohorty zlepšily nad doporučenou hodnotu indexu 8,0. Další graf potvrzuje, že se také u 75 % kohorty zlepšily parametry rovnováhy lokálních hormonů v buněčných membránách, známých jako eicosanoidy (např. prostaglandiny, leukotrieny, protektiny). Slouží jako prekursory cytokinů, snižujících chronické zánětlivé procesy. Hodnoty jsou pod žádoucí hranicí 5,0. Experiment byl zahájen 19. 11. 2019 (žluté boxy) a kontrolní měření proběhlo 20. 1. 2020 (zelené boxy). Celá studie by měla být dokončena v průběhu března 2020.

Členové kohorty jsou tak na zátěž a “infekci”, nedej bože, nejspíše daleko lépe připraveni než běžná populace. Ta má hodnoty parametrů zhruba jako z měření dne 19. 8. 2019 (oranžové boxy), v průměru 4,6 pro omega 3 index a 13,8 pro rovnováhu tvorby lokálních hormonů. Ano, je to vědecká hypotéza. Ale má racionální jádro, opřené o publikované vědecké poznatky! A každý pozitivní faktor známý z primární prevence, včetně výživy, může nakonec rozhodovat o životě a smrti.

Připojujeme některé obvyklé dotazy lidí, publikované na Googlu

Pomáhají Omega-3 mastné kyseliny ke snížení zánětu?

Zejména omega-3 mastné kyseliny mohou snížit produkci molekul a látek spojených se zánětem, jako jsou zánětlivé eikosanoidy a cytokiny. Studie trvale pozorovaly souvislost mezi vyšším příjmem omega-3 a sníženým zánětem.

Jak dlouho trvá, než Omega-3 mastné kyseliny zlepšují záněty?

Hladiny omega-3 se v těle rychle hromadí, jakmile je užijete ve stravě nebo doplňcích stravy. Může to však trvat 6 týdnů až 6 měsíců, než se objeví významná změna nálady, bolesti nebo jiných příznaků.

Jak kyselina eicosapentaenová (EPA) omezuje zánět?

EPA je inhibitor enzymu delta-5-desaturázy (D5D), který produkuje kyselinu arachidonovou (AA). Čím více EPA máte ve stravě, tím méně produkujete AA. To v podstatě tlumí dodávku AA nezbytnou pro produkci prozánětlivých eikosanoidů (prostaglandiny, tromboxany, leukotrieny atd.)

Jaký je nejrychlejší způsob, jak omezit záněty v těle?

Postupujte podle těchto šesti tipů:

1. Konzumujte protizánětlivé potraviny (obecně zelenina a ovoce,…) 2. Omezte nebo eliminujte pro-zánětlivé potraviny. (vysoce zpracované potraviny s nadbytkem cukru, soli, nasycených tuků, nadbytek masných výrobků, …) 3. Kontrolujte si hladinu cukru v krvi. (metabolický syndrome, diabetes) 4. Udělejte si čas na cvičení (pohyb a zase pohyb…) 5. Zhubněte (dokážete to při změně jídelníčku a vhodném pohybu) 6. Zvládněte stres (dnes je to těžké, ale jde si nacvičit obranné rituály, pomáhá pravidelný pohyb, sluníčko, voda, vzduch,…)

Je vitamin D protizánětlivý?

Studie již dlouho prokazují souvislost mezi nízkým obsahem vitaminu D a řadou zánětlivých onemocnění. Vědci dále vědí, že zlepšení hladiny vitaminu D může pomoci snížit záněty v těle. Vitamin D je přirozeně tvořen v kůži díky UV záření ze slunce, ale ne každý může takto získat veškerý vitamin D. Zdrojem v zimě bývají hlavně ryby.

Která mastná kyselina je důležitější EPA nebo DHA?

Obecně řečeno, EPA podporuje srdce, imunitní systém a zánětlivou odpověď, zatímco DHA posiluje mozek, oči a centrální nervový systém. Problém spočívá v tom, jak vaše tělo používá EPA a DHA. Co je nejdůležitější – rychlost, jakou se ALA (tj. kys alfa-linolenová) metabolizuje na tyto dvě formy omega-3. Ale jen v omezené míře. Proto je potřebujeme doplnit v naší stravě.

Kolik mastných kyselin EPA a DHA byste měli mít denně?

Celkově většina organizací doporučuje minimálně 250–500 mg kombinované EPA a DHA každý den pro zdravé dospělé. Pro určité zdravotní stavy se však často doporučují vyšší množství. Např. pro zvýšení omega 3 indexu nad hodnotu 8 je vhodná denní dávka až 2 g /denně (ověřeno v intervenční studii na SZÚ, tohle funguje).

Zdroj: Státní zdravotní ústav

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře