Informace pro poskytovatele dětských skupin a mikrojeslí

Informace pro poskytovatele dětských skupin a mikrojeslí v návaznosti na jednání vlády dne 29. dubna 2021. Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 3. května

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření odkaz: MO, kterým se stanovuje omezení obchodu a služeb s účinností od 3.5.2021 (mzcr.cz). S účinností ode dne 3. května 2021 do odvolání se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 26. dubna 2021 č.j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, a to tak:

že, omezuje: A) v čl. I bodu 5 písmeno i)

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, s výjimkou:

1/ dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo

2/poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
  družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
  předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.
  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zdroj: MPSV

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře