Vzácný kostel Všech svatých v Heřmánkovicích se otevře veřejnosti

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích získal díky evropským dotacím novou tvář.

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) putovala na záchranu kostela od slavného stavitele Kryštofa Dientzenhofera, který byl v havarijním stavu, částka 9,2 milionu korun.

„Kostel je opravený především díky aktivitě a entuziasmu místních lidí, kterým není kulturní dědictví Broumovska lhostejné. Za to jim patří velký dík. To, jak se chováme k historickým památkám, je obrazem současnosti. Proto jsem ráda za každou korunu, kterou se podaří do jejich uchování vložit,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nová tvář

Příjemcem dotace je Římskokatolická farnost – děkanství Broumov. Poprvé by se měl kostel otevřít veřejnosti v rámci projektu Léto otevřených kostelů v úterý 3. srpna 2021 a přístupný by měl být každé úterý a sobotu až do konce prázdnin. 

Peníze z evropských fondů směřovaly do provedení základních rekonstrukčních prací na nejvíce poškozených partiích kostela (odvodnění, sanace soklů a říms, sanace střechy). Nejvíce poškozená byla střešní krytina včetně konstrukce krovu a fresek, do kostela zatékalo, v havarijním stavu byla i okna. Stavební práce začaly v roce 2020. V jejich průběhu se kompletně vyměnila konstrukce dřevěného krovu, osadila nová střešní krytina z dřevěných šindelů, zajistil se rokokový malovaný strop, proběhla sanace vlhkosti zdiva a vyměnila se okna.

Záchrana Broumovských kostelů

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích není prvním kostelem na Broumovsku, který se podařilo opravit díky evropským fondům. Patří do skupiny tzv. „Broumovských kostelů“ – tj. skupiny barokních kostelů z 18. století od architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. V rámci IROP byly kostely podpořeny z projektů “Pro život kostelů Broumovska“, „Pro život kostelů Broumovska II“, „Obnova areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují“ dotací ve výši 41,5 milionu korun. Jednalo se o opravu celkem čtyř barokních kostelů v Heřmánkovicích, Ruprechticích, Verneřovicích a Bezděkově nad Metují.

IROP pomáhá památkám

Z IROP 2014 až 2020 bylo podpořeno celkem 207 památek v částce 8,6 miliardy korun (z toho 61 menších projektů o objemu necelých 200 milionů Kč bylo realizováno v IROP v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje). Na památky cílí i další programové období. Z připravovaného IROP 2021 až 2027 budou podpořeny národní kulturní památky a památky z indikativního seznamu UNESCO. Nově bude možné žádat i o dotace pro kulturní památky v územích aglomeracích s ITI (Integrované teritoriální investice) nebo se strategií Komunitně vedeného místní rozvoje (tzn. venkovská území). Na památky je v IROP vyčleněno zhruba 3,8 miliardy korun.

Zdroj: MMR, foto: Wikipedie

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře