Sněmovní vyšetřovací komise k případu Bečva. Vyjádření policejního prezidenta k případu „Bečva“

Vzhledem k sílící kritice Policie České republiky a jejího postoje k informování veřejnosti ohledně probíhajícího trestního řízení ve věci otravy řeky Bečvy, bychom rádi uvedli na pravou míru některé spekulace, které se šíří veřejným prostorem. 

V prvé řadě je třeba říci, že Policie ČR, ani nikdo jiný, neuvalil na případ „Bečva“ informační embargo. Jsme si vědomi veřejného zájmu o toto téma a v rámci vlastní působnosti a po dohodě s dozorujícím státním zástupcem pravidelně informujeme veřejnost o stavu řízení, pochopitelně s ohledem na možnosti, které nám ukládá trestní řád. Žádné trestní řízení nemůže probíhat „v přímém přenosu“ médií a jakkoli vnímáme veškeré související okolnosti, nesmíme podlehnout tlaku na zveřejnění informací z policejního vyšetřování a stejně tak nemůžeme vyvracet či potvrzovat veřejná sdělení jiných osob. V každém případě ale není a nikdy nebylo v zájmu policie, aby orgán státní správy, který z hlediska své věcné příslušnosti provádí šetření ekologické havárie, neposkytoval ve věci žádné informace. Policie České republiky nemůže zasahovat do pravomoci orgánu státní správy, v tomto případě České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a omezovat jej ve své činnosti včetně informování veřejnosti. Trestní řízení probíhá po vlastní linii, o které nemají nezúčastněné strany žádné informace, tedy je ani nemohou vyzradit a ohrozit tak další činnost policie.

Policie České republiky je dále kritizována za to, že doposud není znám viník otravy řeky Bečvy.

Přestože tato kritika je obvykle spojována s veřejnými politickými vyjádřeními, která nemají na průběh vyšetřování žádný vliv a vycházejí z nepodložených informací, práci policejních vyšetřovatelů poškozují a navozují mylný dojem, že je policie nečinná. Faktem je, že policejní vyšetřování je nyní zcela závislé na výsledku znaleckého zkoumání. Lhůta na vypracování znaleckého posudku byla, s ohledem na množství zkoumaného materiálu, stanovena přizvanému znalci na tři měsíce a uplyne 20. prosince 2020. Z objektivních důvodů může být tato lhůta prodloužena. Do doby, než budou policii známy výsledky znaleckého zkoumání, nelze ve věci očekávat žádný větší posun.

 Rádi bychom ujistili veřejnost, že si plně uvědomujeme a chápeme zájem veřejnosti na transparentním vyšetření této události a děláme pro to maximum. Zároveň ale také prosíme o pochopení, trpělivost a klid na práci.

Zdroj: Policie ČR, plk. Mgr. Kateřina Rendlová

Ti, co na místě ekologické katastrofy holýma rukama vytahovali z otrávené řeky umírající ryby, ukazují na selhání úřadů. Šéf moravskoslezských rybářů Kocián: “Někdo o úniku kyanidu věděl a tají to.”

“Žijeme v 21. století a s kyanidy přece nepracuje každý Jan Novák z Horní Dolní, ale omezený okruh podniků.”

Celý článek a pohled druhé strany si můžete přečíst zde: https://neovlivni.cz/sef-rybaru-o-becve-nekdo-o-uniku-kyanidu-vedel-a-taji-to/

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře