Pro dvě třetiny českých firem má válka na Ukrajině negativní dopad
Pro dvě třetiny českých firem má válka na Ukrajině má negativní dopad na jejich podnikání. Stejná část firem dlouhodobě či krátkodobě zaměstnává občany Ukrajiny. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které uskutečnila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ve třetím březnovém týdnu mezi stovkou podniků.

U 52 procent firem se nikdo z ukrajinských pracovníků nevrátil kvůli válce zpět do vlasti. Do pěti procent Ukrajinců se vrátilo u 24 procent firem. Z toho vyplynula i odpověď, že dopad na dotazované firmy má odchod ukrajinských pracovníků v 61 procentech žádný a v dalších 28 procentech jej firmy označily jako mírný, tedy se s ním dokážou vyrovnat, aniž by musely omezovat provoz.

Firmy se zapojily v 74 procentech podle svých možností do pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Jako nejčastější formu pomoci uvedly ubytování uprchlíků, rekonstrukci bytů pro uprchlíky u stavebních firem, převoz rodinných příslušníků do ČR, finanční pomoc, sbírky a kamionovou přepravu na Ukrajinu či pomoc s vyřizováním dokladů.

Podniky označily za největší překážky při snaze zaměstnat ukrajinské uprchlíky nevyhovující vzdělání či jazykovou bariéru, nevhodnost práce pro ženy, dlouhou administrativu, délku získání pracovních povolení, staré a neplatné ukrajinské řidičské průkazy a nedostatek doktorů na vstupní prohlídky v teritoriu

Pozitivním signálem je, že firmy předpokládají dlouhodobou spolupráci v 87 procentech. Navíc v 51 procentech budou uprchlíkům nabízet pracovní smlouvy na plný úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti (24 procent), 26 procent potom na zkrácené úvazky. Jako nejvyužívanější zprostředkování pracovní spolupráce s ukrajinskými pracovníky označili respondenti úřady práce v 53 procentech, agentury práce (28 procent) a pracovní portály (14 procent).

Ze změn, aby mohly snadněji zaměstnat ukrajinské uprchlíky, firmy uvedly zejména zrychlení vízového procesu (25 procent), zrychlení postupů při jejich zaměstnávání (24 procent), snadnější uznávání kvalifikací a vzdělání českými úřady (osm procent), zajištění péče o děti (pět procent), poradenství pro firmy při problémech či nejasnostech s jejich zaměstnáváním (pět procent), spuštění jednotné platformy v českém jazyce i ukrajinštině s nabídkou volných pracovních míst (sedm procent) a zahrnutí nákladů na utečence (ubytování, strava) do daňové uznatelnosti (26 procent).

Zdroj: ČTK

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře