Poplatek za výplaty důchodů v hotovosti se zvýší, Růst cen vloni ovlivnil všechny ekonomické sektory, Výdaje na invalidní důchody přesáhly 50 miliard korun, Podnikové investice výrazně rostly, Prudký růst cen trápí domácnosti i podniky
Podnikové investice výrazně rostly – Ve 2. čtvrtletí 2022 dál reálně rostla hrubá přidaná hodnota nefinančních podniků a také jejich investiční aktivita. Domácnosti ovlivňoval prudký reálný pokles jejich příjmů, spotřeba reálně stagnovala. Po více než dvou letech dosáhlo hospodaření vládních institucí přebytku.

Hrubá přidaná hodnota nefinančních podniků se ve 2. čtvrtletí 2022 meziročně zvýšila o 76,5 mld. korun a reálně se zvýšila o 3,6 %. Také ve srovnání s 1. kvartálem byla HPH vyšší o 37,3 mld. korun, což představovalo reálný přírůstek ve výši 2,1 %. Ziskovost nefinančních podniků se mezičtvrtletně neměnila. Investice nefinančních podniků byly meziročně výrazně vyšší a posilovaly i ve srovnání s 1. čtvrtletím. „Vývoj investiční aktivity podniků navázal na předchozí oživení. Meziroční navýšení investic podniků o více než 40 miliard korun bylo zčásti ovlivněno růstem cenové hladiny, ale jejich míra investic se zvýšila a dostala se na úroveň, kterou měla před rokem 2020,“ upřesňuje Karolína Zábojníková, analytička Českého statistického úřadu. Míra investic nefinančních podniků dosáhla 29,4 %.

Ačkoli příjmy domácností meziročně vzrostly o 73,3 mld. korun, pokračující prudký růst cenové hladiny způsobil jejich reálný propad o 6,4 %. Také spotřeba byla ovlivněna reálným poklesem příjmů domácností a obavami o další vývoj. Reálně tak spotřeba meziročně i mezičtvrtletně stagnovala. Hrubé úspory domácností se opět snížily a dostaly se na úroveň, kterou měly před rokem 2020. Investice domácností silně rostly a míra investic se zvýšila na 10,2 %, což bylo nejvíce od 1. čtvrtletí 2011.

Vládní instituce ve 2. čtvrtletí hospodařily s přebytkem 0,5 mld. korun. Za zlepšením salda o 40,8 mld. korun stál především výrazný nárůst příjmů, zejména přijatých daní a sociálních příspěvků. Posílil ale také růst výdajů vládních institucí, především sociálních dávek a naturálních sociálních transferů. Dluh vládních institucí dosáhl 2 827,7 mld. korun a byl meziročně vyšší o 310,2 mld.

Zdroj: ČSÚ / Další detaily přináší aktuální Analýza sektorových účtů.

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře