Výroční zpráva ÚZSVM: Historicky čtvrté nejvyšší příjmy a desítky uhájených miliard v soudních sporech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu o své činnosti za rok 2020. V oblasti příjmů ÚZSVM dosáhl čtvrtého nejlepšího výsledku ve své osmnáctileté historii, a to 1,39 miliardy korun. Zároveň státu uhájil přes 45 miliard korun v právních jednáních a uzavřel 1 319 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu v soudních sporech.

„I přes mimořádně obtížnou dobu pandemie koronaviru jsme dosáhli výborných výsledků, za což patří mé velké poděkování všem zaměstnancům, kteří se na nich podíleli. Dařilo se nám nejen v oblasti příjmů, kde jsme docílili historicky čtvrtého nejlepšího výsledku, a v oblasti online prodeje nepotřebného státního majetku, ale i v agendách, které primárně žádné příjmy negenerují. To potvrzují i desítky uhájených miliard v soudních sporech, tisíce dohledaných nemovitostí s nejasnými vlastníky a stovky vyřešených bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé státní subjekty,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Příjmy ÚZSVM v roce 2020 přesáhly 1,39 miliardy korun. Nejvyšší podíl na tomto výsledku měly stejně jako loňský rok příjmy z prodejů nepotřebných státních nemovitostí. K těm nejvýznamnějším patřil prodej dvou rodinných vil v Praze-Troji za 48 milionů korun, areálu bývalého zahradnictví v Plzni na Doubravce za 39,9 milionu korun, funkcionalistické vily na pražském Barrandově, kterou nový majitel získal za 21,9 milionu korun, nebo prodej areálu bývalého vysílacího střediska ve Stěžerech za 19,9 milionu korun.

Další část příjmů z prodeje majetku pocházejícího z trestné činnosti ÚZSVM odvedl na speciální účet Ministerstva spravedlnosti. Na pomoc obětem trestných činů ÚZSVM přispěl rekordní částkou téměř 166 milionů korun.

I v uplynulém roce ÚZSVM potvrdil, že v oblasti soudních sporů je pro organizační složky státu spolehlivým partnerem, který účinně a s dlouhodobou úspěšností přesahující 90 % hájí majetkové zájmy České republiky. Právní zástupci ÚZSVM uhájili státu více než 45 miliard korun. K nejvýznamnějším úspěchům co do uhájené částky patřil například spor se společností První novohradecká a.s., která požadovala náhradu škody ve výši 1,4 miliardy korun.  Právní zástupci ÚZSVM byli také úspěšní ve sporu o zaplacení 1,3 miliardy korun, kdy se společnost TH system domáhala náhrady škody údajně vzniklé v důsledku nesprávného postupu Finančního úřadu ve Fulneku. V loňském roce se ÚZSVM také znovu podařilo překročit tisícovou hranici v počtu uzavřených dohod o zastupování jiných organizačních složek státu před soudy, celkem jich uzavřel 1 319. K nejčastěji zastupovaným státním institucím patří Ministerstvo spravedlnosti, Státní pozemkový úřad a Ministerstvo financí.

ÚZSVM výrazně pokročil také v dohledávání nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky. Od konce roku 2014 zahájil šetření u téměř 72 tisíc nemovitých položek s nejasným vlastníkem, z nichž se podařilo vyřešit již více než 37 tisíc. Jen v roce 2020 bylo zahájeno šetření u 8 927 položek a vyřešeno bylo 5 467 nemovitostí, což je o 334 více než v roce 2019. ÚZSVM se dále podařilo snížit počet bezprizorních státních nemovitostí z Mapy majetku státu. Od inventury majetku v roce 2015 klesl jejich počet téměř o 80 %.

ÚZSVM v roce 2020 uskutečnil celkem 88 dislokačních záměrů, které přispěly k efektivnímu umístění státních zaměstnanců, a navrhl 73 nových. Úspory z realizovaných dislokačních záměrů jen za rok 2020 dosáhly téměř 23,6 milionu korun za hrazené nájemné. V uplynulém roce se podařilo dokončit rozsáhlou rekonstrukci budovy bývalé virologie v Českých Budějovicích. Do těchto nových administrativních prostor se přesune z komerčního nájmu 33 zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu a Českého telekomunikačního úřadu. ÚZSVM také úspěšně zrekonstruoval prostory ve státní administrativní budově v Liberci. Nově vybudované kanceláře od ledna roku 2021 využívají zaměstnanci místní cizinecké policie.

V uplynulém roce se ÚZSVM podařilo v několika obcích přesunout státní zaměstnance do státních administrativních budov. Jednalo se například o Mariánské Lázně, Kralovice, Žlutice, Chotěboř nebo Karvinou. V těchto obcích již stát nemusí hradit výdaje za nájemné administrativních budov nestátním subjektům.

Podrobnější informace o výsledcích ÚZSVM a jeho činnosti v roce 2020 se dočtete v přiložené výroční zprávě.

Přílohy: Výroční zpráva ÚZSVM 2020

Zdroj: ÚZSVM

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře