Česká republika představí naplňování Cílů udržitelného rozvoje před OSN

Česká republika patří ke světové špičce v naplňování Cílů udržitelného rozvoje. V letošním roce obsadila 12. místo ze všech 165 hodnocených států světa.

Už v pondělí 12. 7. 2021 představí ČR svůj Národní dobrovolný přezkum naplňování udržitelných cílů (Voluntary National Review, VNR). VNR představuje unikátní zprávu, která podrobně shrnuje, jak se České republice daří naplňovat konkrétně Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). Prezentace proběhne v rámci tzv. Politického fóra na vysoké úrovni (High Level Political Forum, HLPF), které se každoročně koná pod taktovkou OSN.

Cíle udržitelného rozvoje tvoří nedílnou součást Agendy 2030, kterou v září 2015 přijalo světové společenství na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání. Agenda 2030 je nejkomplexnější rozvojovou strategií, na které se podílejí všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Agenda stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tyto pilíře jsou neoddělitelně propojené a navzájem se doplňují.

K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i Vláda České republiky. Na základě výsledků SDG Indexu, které každoročně publikuje tým vedený prof. Jeffrey Sachsem z Kolumbijské univerzity v New Yorku, je zřejmé, že Česká republika patří k světové špičce v naplňování SDGs. V letošním roce obsadila Česká republika 12. místo ze všech 165 států světa.

Výsledky českého přezkumu budou prezentovány ministrem životního prostředí Richardem Brabcem během vystoupení České republiky před OSN dne 12. července 2021 od 17:40 na UNTV. Vzhledem ke koronavirovým opatřením proběhne letošní setkání, a tudíž i prezentace českých výsledků, online formou.

V návaznosti na letošní online prezentaci připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí také doprovodnou virtuální akci pro veřejnost. Ta se uskuteční dne 14. července 2021 od 19:00 a vystoupí na ní mj. právě americký ekonom Jeffrey Sachs, který shrne úspěchy a výzvy českého naplňování cílů udržitelného rozvoje. Doprovodnou akci bude možné sledovat online na Facebookovém profilu Udržitelný rozvojUdržitelný rozvoj a na Youtube kanálu Udržitelný rozvoj TV.

Pro Českou republiku představuje Národní dobrovolný přezkum naplňování Agendy 2030 jedinečnou příležitost k prezentaci dosažených úspěchů. Ministerstvo životního prostředí (MŽP), jež je koordinátorem agendy udržitelného rozvoje, připravilo letošní VNR v úzké spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Českým statistickým úřadem a Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) v rámci projektu Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje ve státní správě podpořeného Operačním programem Zaměstnanost. Kromě samotného VNR reportu vznikl speciální web s indikátory, které byly využity při přípravě VNR. VNR report byl zpracován na základě Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti a Zprávě o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj schválené vládou v lednu 2021.

Celý VNR report si můžete přečíst v české nebo anglické verzi na našem webu ČR 2030.

Zdroj a foto: Ministerstvo životního prostředí

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře