Terapeutické programy pro nebezpečné řidiče, V prvním pololetí zemřelo na silnicích 225 lidí, Dopravní nehody v ČR, V neděli je světový den obětí dopravních nehod,Rada pro BESIP podpořila změnu bodového systému a sankce za dluh na pokutě

Terapeutické programy pro nebezpečné řidiče.

Od 1.dubna 2024 vstoupí v platnost povinnost účastnit se terapeutického programu pro řidiče, kteří pozbyli řidičské oprávnění kvůli závažnému porušení pravidel silničního provozu.

Bude se vztahovat na tyto skupiny řidičů:

  • Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
  • Řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce či zkoušce na detekci přítomnosti omamné či psychotropní látky.
  • Řidiči, jimž soud program přímo nařídí.

Programy budou vedeny lektory, kteří musí absolvovat specializované vzdělávání (kvalifikační kurzy) a získat odpovídající akreditaci. V současné době probíhají kvalifikační kurzy pro budoucí lektory. Bez absolvování kurzu není možné stát se akreditovaným lektorem terapeutických programů.

Účastník programu pro řidiče se nejprve zaregistruje ve veřejném portálu Metodického centra. Zde si zvolí z nabízených otevřených programů a uhradí účastnický poplatek. Následně se účastní 20 hodin skupinové terapie pod vedením speciálně vyškolených lektorů. Po úspěšném absolvování kurzu si klient stáhne certifikát o absolvování.

Více informací naleznete na stránkách Centra dopravního výzkumu.

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře